Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
247Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.01.2021 - 12:20
246Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 26.01.2021 - 12:20
246Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 27.01.2021 - 18:20
245Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”27.01.2021 - 04:39
245Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki26.01.2021 - 14:24
245LESZEK MYSIEWICZ26.01.2021 - 22:27
244Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201927.01.2021 - 02:45
244MICHAŁ JACEK SKŁODOWSKI27.01.2021 - 08:27
244REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM27.01.2021 - 04:56
244Nr 725 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku26.01.2021 - 13:24
244Nr 142/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza27.01.2021 - 01:42
243Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 26.01.2021 - 12:20
243Nr 28 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-202427.01.2021 - 06:21
242Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.01.2021 - 15:26
242Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 26.01.2021 - 13:17
242Nr 76/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2021 - 21:06
242Nr 156/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-202426.01.2021 - 12:16
241KONKURS na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział nauk Technicznych26.01.2021 - 13:17
241Nr 141/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 12:17
240Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na26.01.2021 - 14:10
240Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)27.01.2021 - 22:25
240Konkurs na stanowisko profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie27.01.2021 - 18:21
238Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 26.01.2021 - 14:16
238Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)27.01.2021 - 22:57
238KATARZYNA HEBDA26.01.2021 - 13:14
238Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Student26.01.2021 - 14:15
237Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych27.01.2021 - 02:02
237 Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku27.01.2021 - 05:37
236Nr 723 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” ....26.01.2021 - 10:08
236Nr 64/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/202126.01.2021 - 12:19

Łącznie 28210866 odwiedzin dla wszystkich podstron.