Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
153Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką 21.10.2020 - 12:03
153Nr 143/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza22.10.2020 - 02:04
152Nr 65/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...21.10.2020 - 22:56
152Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 21.10.2020 - 23:53
152Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”22.10.2020 - 01:11
151Nr 723 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” ....21.10.2020 - 23:37
151Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn22.10.2020 - 00:25
150Nr 61/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim20.10.2020 - 16:33
150Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków21.10.2020 - 10:29
148Nr 63/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych21.10.2020 - 16:59
148Nr 65/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania....22.10.2020 - 01:11
146Nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202120.10.2020 - 16:26
146Nr 142/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza22.10.2020 - 02:04
145Nr 57/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:11
145konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości 22.10.2020 - 00:15
144Nr 73/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:11
143Nr 706 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”21.10.2020 - 23:38
143Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii21.10.2020 - 16:50
142Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych20.10.2020 - 23:58
141KRYSTYNA MAKOWSKA 20.10.2020 - 08:02
140Nr 708 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”21.10.2020 - 23:38
139Nr 716 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI21.10.2020 - 23:37
139UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO21.10.2020 - 22:37
138KONKURS na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział nauk Technicznych21.10.2020 - 16:11
137 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 21.10.2020 - 18:48
137Nr 64/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202022.10.2020 - 01:11
137PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM21.10.2020 - 09:41
135 Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku22.10.2020 - 02:06
134Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych20.10.2020 - 21:52
134Nr 69/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 22.10.2020 - 02:06

Łącznie 27285039 odwiedzin dla wszystkich podstron.