Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
148UCHWAŁA Nr 688 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Alinie NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych 01.10.2020 - 14:18
148MONIKA PLISZKA01.10.2020 - 08:07
147Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji01.10.2020 - 14:00
146Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia30.09.2020 - 14:10
145Nr 62/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 09:41
143Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych01.10.2020 - 03:48
143Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 13:44
143Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system01.10.2020 - 08:01
140Nr 713 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej30.09.2020 - 09:43
139Nr 61/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim01.10.2020 - 13:54
138MICHAŁ JACEK SKŁODOWSKI30.09.2020 - 09:17
137Nr 703 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne30.09.2020 - 16:02
137Nr 64/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/202130.09.2020 - 17:48
136Nr 65/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...30.09.2020 - 08:14
136Nr 62/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji30.09.2020 - 14:36
136Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”01.10.2020 - 09:45
134Nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202101.10.2020 - 13:47
133Nr 63/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych30.09.2020 - 04:48
133Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką 29.09.2020 - 09:05
132 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 01.10.2020 - 13:20
132Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji01.10.2020 - 13:28
131Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury Polskiej) 01.10.2020 - 20:23
130Nr 706 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”01.10.2020 - 09:15
130Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)01.10.2020 - 11:10
129Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 01.10.2020 - 07:51
128MATEUSZ BIEGAJ26.09.2020 - 20:40
128Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn30.09.2020 - 20:06
128Nr 65/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania....01.10.2020 - 19:10
128Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii 01.10.2020 - 05:29
126Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych29.09.2020 - 00:32

Łącznie 27071225 odwiedzin dla wszystkich podstron.