Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
653Nr 386 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 23.09.2020 - 14:10
653Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów24.09.2020 - 20:42
651Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego25.09.2020 - 08:38
650Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”23.09.2020 - 14:10
650Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans24.09.2020 - 06:42
649Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym25.09.2020 - 07:32
648Nr 105/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego..21.09.2020 - 15:10
647Nr 515 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 22:38
647Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w w Olsztynie’’, Zadanie 1 Nowe specjalności w języku angielskim...24.09.2020 - 05:10
646Rady Naukowe Dyscyplin24.09.2020 - 16:50
644Nr 83/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna” 25.09.2020 - 10:21
643Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 23:20
643Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...23.09.2020 - 18:50
642Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie23.09.2020 - 09:49
642UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 23.09.2020 - 19:23
641Nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 22.09.2020 - 15:11
640Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok23.09.2020 - 15:26
637Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji...23.09.2020 - 20:12
634Nr 82/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 24.09.2020 - 14:01
633Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu24.09.2020 - 03:32
632Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności24.09.2020 - 10:00
631Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow23.09.2020 - 02:53
630Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202023.09.2020 - 15:56
629Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 11:03
628Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...25.09.2020 - 05:55
627Nr 84/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”21.09.2020 - 17:46
626Nr 77/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania dla prezbitera”25.09.2020 - 06:58
626Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki24.09.2020 - 18:38
625Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 25.09.2020 - 00:03
625Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.09.2020 - 08:21

Łącznie 27012403 odwiedzin dla wszystkich podstron.