Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
699Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uni28.09.2020 - 20:11
698Nr 110/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 28.09.2020 - 19:57
696Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej30.09.2020 - 10:25
696Nr 178/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.29.09.2020 - 13:32
695Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu26.09.2020 - 19:01
694Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki30.09.2020 - 05:36
693Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 29.09.2020 - 01:53
693Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych29.09.2020 - 04:35
693DOROTA SOWIŃSKA-KOBELAK28.09.2020 - 05:01
692Nr 445 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda30.09.2020 - 01:38
692Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 29.09.2020 - 03:50
691Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych29.09.2020 - 14:47
691Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką29.09.2020 - 15:38
691Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.09.2020 - 23:58
690Nr 551 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego28.09.2020 - 10:18
689Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych30.09.2020 - 11:05
688Nr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury”28.09.2020 - 19:19
688Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”29.09.2020 - 07:15
688Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej25.09.2020 - 19:39
688Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202027.09.2020 - 10:24
688Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...29.09.2020 - 06:17
686Nr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)28.09.2020 - 19:31
686Nr 96/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron internetowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie28.09.2020 - 19:48
685Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU26.09.2020 - 11:46
684Nr 373 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok30.09.2020 - 06:39
683Nr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu29.09.2020 - 17:34
683Nr 370 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łęgajnach ul. Kasztanowa, gm. Barczewo26.09.2020 - 00:13
681Nr 456 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim29.09.2020 - 08:20
680Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji28.09.2020 - 21:20
680Nr 430 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Andrzeja KONCICKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej29.09.2020 - 15:59

Łącznie 27057257 odwiedzin dla wszystkich podstron.