Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
662Nr 514 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201910.08.2020 - 12:17
661Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowe07.08.2020 - 20:34
661Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.10.08.2020 - 09:42
658Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej09.08.2020 - 16:59
656Nr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury”07.08.2020 - 23:27
656CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych08.08.2020 - 01:53
655Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uni08.08.2020 - 17:08
654Nr 481 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym10.08.2020 - 02:27
654Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie10.08.2020 - 06:38
654Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu09.08.2020 - 18:00
653Nr 110/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 10.08.2020 - 11:47
652Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”10.08.2020 - 01:02
652Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej07.08.2020 - 22:24
651Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.10.08.2020 - 12:52
650Nr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu09.08.2020 - 02:56
647Nr 96/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron internetowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 19:35
647Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 12:20
646Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 09.08.2020 - 15:57
646Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych09.08.2020 - 21:58
645Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki09.08.2020 - 15:51
645Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej10.08.2020 - 09:50
644Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202010.08.2020 - 12:27
642Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych09.08.2020 - 13:06
642Nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.08.2020 - 11:34
642Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/202009.08.2020 - 01:43
642Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych08.08.2020 - 22:30
641Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej10.08.2020 - 00:59
641Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii10.08.2020 - 01:32
640Nr 370 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łęgajnach ul. Kasztanowa, gm. Barczewo10.08.2020 - 01:30
640Nr 373 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok07.08.2020 - 22:34

Łącznie 26499110 odwiedzin dla wszystkich podstron.