Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
802Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202020.09.2020 - 06:10
801Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej19.09.2020 - 12:45
801Nr 46/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej18.09.2020 - 23:43
801Nr 407 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 02:02
800Nr 357 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 17.09.2020 - 22:10
799Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej19.09.2020 - 23:27
799Nr 555 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym20.09.2020 - 20:39
798Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora20.09.2020 - 16:14
797TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 20.09.2020 - 11:49
797Nr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”20.09.2020 - 20:52
796Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego18.09.2020 - 13:16
795Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej20.09.2020 - 02:36
795Nr 415 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda19.09.2020 - 05:06
795Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 16.09.2020 - 05:21
795Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego20.09.2020 - 20:43
794Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej19.09.2020 - 00:59
794Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 202018.09.2020 - 12:56
794Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym20.09.2020 - 11:36
793Nr 413 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda19.09.2020 - 03:40
792Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku19.09.2020 - 16:19
791Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa20.09.2020 - 05:04
790Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”20.09.2020 - 15:09
790Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii20.09.2020 - 12:51
789Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej19.09.2020 - 18:12
789UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 20.09.2020 - 17:43
788Nr 409 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie18.09.2020 - 12:24
788UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII20.09.2020 - 17:44
787Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 19.09.2020 - 22:52
787Nr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji20.09.2020 - 04:20
786Nr 157 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie18.09.2020 - 14:01

Łącznie 26939744 odwiedzin dla wszystkich podstron.