Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
1037Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego20.04.2021 - 22:38
1037Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 20.04.2021 - 02:04
1035Nr 355 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie” 20.04.2021 - 18:43
1035Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 20.04.2021 - 22:37
1035 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii20.04.2021 - 17:02
1034Nr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym21.04.2021 - 00:40
1034Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu17.04.2021 - 01:50
1034Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...20.04.2021 - 22:50
1034Nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej20.04.2021 - 22:11
1033Nr 374 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.04.2021 - 15:19
1033Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia19.04.2021 - 11:45
1032Nr 51/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 21.04.2021 - 01:52
1032Nr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich20.04.2021 - 17:40
1031Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za20.04.2021 - 02:33
1030Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie20.04.2021 - 21:55
1030Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)21.04.2021 - 03:59
1029Nr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności20.04.2021 - 06:03
1029Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS21.04.2021 - 01:30
1029Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker20.04.2021 - 20:37
1029UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY20.04.2021 - 20:11
1028Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 20.04.2021 - 23:48
1027Nr 611 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”20.04.2021 - 17:13
1027Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie20.04.2021 - 22:25
1026S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 20.04.2021 - 22:32
1026Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU21.04.2021 - 02:56
1026Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201820.04.2021 - 20:13
1025Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2021 - 00:00
1025Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 20.04.2021 - 21:38
1024Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności15.04.2021 - 10:31
1024Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202020.04.2021 - 20:37

Łącznie 28970513 odwiedzin dla wszystkich podstron.