Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
1052Nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-202025.02.2021 - 05:11
1051Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji24.02.2021 - 17:46
1051Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201820.02.2021 - 21:06
1051Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa 26.02.2021 - 00:32
1051Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 25.02.2021 - 07:52
1049Nr 27/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”25.02.2021 - 05:45
1049Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim24.02.2021 - 06:17
1048Nr 113/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych25.02.2021 - 15:36
1047Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”25.02.2021 - 12:36
1047Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu24.02.2021 - 19:49
1047Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2021 - 21:01
1047Nr 436 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja KOTECKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej24.02.2021 - 21:04
1047MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA25.02.2021 - 02:00
1046Nr 14/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin bobowatych”24.02.2021 - 18:03
1045Nr 114 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Stanisławowi Tyszkiewiczowi26.02.2021 - 04:16
1045UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA24.02.2021 - 05:22
1044Nr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201820.02.2021 - 21:43
1043Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.02.2021 - 06:05
1042Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2021 - 05:43
1042Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202025.02.2021 - 01:54
1041Nr 66/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii21.02.2021 - 16:22
1041Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...22.02.2021 - 01:29
1041Nr 52/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2021 - 11:04
1041UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 24.02.2021 - 21:19
1040Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt24.02.2021 - 19:01
1039Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 24.02.2021 - 03:40
1039Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”24.02.2021 - 16:01
1039Nr 83/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202020.02.2021 - 22:10
1037Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”23.02.2021 - 23:49
1037Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 25.02.2021 - 02:57

Łącznie 28472677 odwiedzin dla wszystkich podstron.