Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
1130Nr 338 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet18.04.2021 - 15:55
1130UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ16.04.2021 - 17:40
1130Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Specjalistów ds. analiz i wsparcia zarządzania jakością19.04.2021 - 01:13
1129Nr 94 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie dostosowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do organizacji roku akademickiego 2001/200216.04.2021 - 11:43
1129Nr 37/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem” 15.04.2021 - 10:00
1129Nr 68/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 09:11
1129Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii18.04.2021 - 11:06
1127Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.04.2021 - 08:59
1127Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w rokuakademickim 2018/201919.04.2021 - 05:44
1127Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej17.04.2021 - 00:32
1127Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014 19.04.2021 - 03:51
1127Nr 23 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.) 19.04.2021 - 12:11
1126Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych16.04.2021 - 20:51
1125Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce19.04.2021 - 10:23
1125Nr 47 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-203019.04.2021 - 16:40
1124Nr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim17.04.2021 - 09:05
1124Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok19.04.2021 - 16:11
1123Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii19.04.2021 - 10:09
1123Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln15.04.2021 - 06:02
1123Nr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie18.04.2021 - 12:56
1123Nr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 618.04.2021 - 17:39
1122Nr 62/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich17.04.2021 - 04:58
1122Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202017.04.2021 - 10:22
1121Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 22:07
1121Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.04.2021 - 18:36
1120Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości18.04.2021 - 18:36
1119Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych19.04.2021 - 08:14
1118Nr 104 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie17.04.2021 - 20:11
1118Nr 412 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda18.04.2021 - 12:48
1117Nr 5/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.04.2021 - 21:37

Łącznie 28953793 odwiedzin dla wszystkich podstron.