Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6779Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie12.12.2019 - 16:38
6765Rejestry - Wydział Biologii 12.12.2019 - 09:23
6759Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku09.12.2019 - 07:50
6748Rejestry - Wydział Humanistyczny12.12.2019 - 12:10
6740Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 21:46
6733Wniosek o patronat Rektora12.12.2019 - 07:22
6683Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu11.12.2019 - 16:09
6581Stan magazynu12.12.2019 - 21:18
6545Schemat organizacyjny12.12.2019 - 19:00
6539Studia na odległość11.12.2019 - 10:02
6510ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 12.12.2019 - 12:43
6502Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich12.12.2019 - 00:28
6484 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie11.12.2019 - 11:45
6457Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 12.12.2019 - 11:50
6450Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa12.12.2019 - 13:47
6438Kompetencje prodziekanów12.12.2019 - 01:05
6434Zasady i tryb przyjmowania na studia12.12.2019 - 09:46
6356Centrum Badań Europy Wschodniej12.12.2019 - 13:56
6355Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...12.12.2019 - 21:15
6344Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.12.2019 - 21:48
6323Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim12.12.2019 - 18:31
6320Sprawozdanie finansowe za rok 200712.12.2019 - 19:04
6319Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 12.12.2019 - 20:20
6307Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt12.12.2019 - 15:07
6294Termin rozpoczęcia IRK 2009/201009.12.2019 - 12:56
6254REKRUTACJA 12.12.2019 - 09:24
6246Regulamin organizacyjny katedry11.12.2019 - 13:44
6239Sekretariat Kanclerza12.12.2019 - 15:05
6239Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 19:13
6226Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...12.12.2019 - 10:33

Łącznie 23760777 odwiedzin dla wszystkich podstron.