Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7309Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.07.2020 - 05:33
7263Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie07.07.2020 - 02:29
7240Zasady i tryb przyjmowania na studia07.07.2020 - 21:05
7232Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.07.2020 - 05:02
7223Rejestry - Wydział Biologii 06.07.2020 - 23:36
7223Stan magazynu08.07.2020 - 01:24
7173Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.07.2020 - 01:54
7165Rejestry - Wydział Humanistyczny07.07.2020 - 11:03
7145Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa07.07.2020 - 10:43
7113Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu08.07.2020 - 01:47
7112Wniosek o patronat Rektora07.07.2020 - 09:46
7049ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 07.07.2020 - 01:32
6987Centrum Badań Europy Wschodniej08.07.2020 - 02:04
6983Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku06.07.2020 - 19:32
6953Opłaty za usługi edukacyjne07.07.2020 - 17:16
6927Kompetencje prodziekanów08.07.2020 - 01:31
6899Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim07.07.2020 - 22:49
6892Studia na odległość07.07.2020 - 22:57
6889Schemat organizacyjny07.07.2020 - 08:07
6884 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie08.07.2020 - 00:07
6879Sekretariat Kanclerza07.07.2020 - 14:38
6861Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich07.07.2020 - 08:47
6855Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...08.07.2020 - 01:58
6828Sprawozdanie finansowe za rok 200707.07.2020 - 19:21
6824Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.07.2020 - 21:38
6821Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 07.07.2020 - 23:25
6809Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki07.07.2020 - 16:33
6755Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych07.07.2020 - 07:30
6748Termin rozpoczęcia IRK 2009/201007.07.2020 - 00:47
6725REKRUTACJA 04.07.2020 - 21:59

Łącznie 26167904 odwiedzin dla wszystkich podstron.