Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8395Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201225.09.2020 - 10:00
8326Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201825.09.2020 - 11:58
8300CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200823.09.2020 - 20:25
8225Lokale rotacyjne25.09.2020 - 06:46
8220Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.25.09.2020 - 07:20
8029Zakładanie kont email, aliasów i kont www25.09.2020 - 11:42
8010Biuro Rzecznika Prasowego25.09.2020 - 11:23
7993Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 08:26
7992Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach24.09.2020 - 03:33
7963Dyrektor Gabinetu Rektora 25.09.2020 - 08:44
7949Organizacja roku akademickiego 2008/200923.09.2020 - 05:54
7907Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.24.09.2020 - 08:09
7856Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.25.09.2020 - 11:16
7820Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:08
7800Domy studenckie25.09.2020 - 03:32
7745Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej23.09.2020 - 19:36
7732Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.09.2020 - 22:06
7728Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 00:58
7656Rejestry - Wydział Nauk Społecznych24.09.2020 - 16:33
7651Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku23.09.2020 - 00:02
7636Rejestry - Wydział Teologii25.09.2020 - 09:54
7633Władze Wydziału Teologii24.09.2020 - 22:59
7628Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 22.09.2020 - 19:21
7592Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 18:08
7582Stowarzyszenie Absolwentów24.09.2020 - 14:29
7575Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM23.09.2020 - 14:53
7574Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna24.09.2020 - 21:24
7568Zasady i tryb przyjmowania na studia24.09.2020 - 16:26
7537Rejestry - Dział Ekonomiczny25.09.2020 - 08:49
7498Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 23.09.2020 - 18:57

Łącznie 27013182 odwiedzin dla wszystkich podstron.