Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2221Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych23.09.2020 - 18:59
3742Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych25.09.2020 - 07:33
2399Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 23.09.2020 - 19:30
2347Decyzja Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie W23.09.2020 - 20:09
2413Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W24.09.2020 - 19:10
351Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej23.09.2020 - 12:42
1881DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 23:55
2898Decyzja NR 10 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „zakup wyposażenia i elektronicznego systemu udostępniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”24.09.2020 - 00:41
2349Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 24.09.2020 - 19:09
2379Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 22.09.2020 - 21:19
2958Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 22.09.2020 - 20:30
2250DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.24.09.2020 - 04:25
3706Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un24.09.2020 - 20:30
2298Decyzja Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warm23.09.2020 - 19:35
5511Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę23.09.2020 - 20:15
1986DECYZJA Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/24.09.2020 - 09:54
2575Decyzja Nr 11 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2007/2008 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.25.09.2020 - 09:17
2648Decyzja NR 11 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa.25.09.2020 - 10:07
3604Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.09.2020 - 04:35
5545Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z23.09.2020 - 20:15
1655Decyzja Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia do p24.09.2020 - 22:11
4280Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy23.09.2020 - 20:04
3848Decyzja Nr 12 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.23.09.2020 - 03:11
2701DECYZJA Nr 12 z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stu21.09.2020 - 16:08
2828Decyzja Nr 12/2009 Rektora z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2008/2009 Decyzją Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 li24.09.2020 - 19:34
1962Decyzja Nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Zespołów Kontroli zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2025.09.2020 - 03:37
5155Decyzja Nr 12/2011 Rektora z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej 23.09.2020 - 20:17
1765Decyzja Nr 12/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho23.09.2020 - 21:13
2867Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.25.09.2020 - 04:38
3293Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.23.09.2020 - 21:52

Łącznie 27012373 odwiedzin dla wszystkich podstron.