Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4455Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej28.02.2020 - 09:54
2162Decyzja Nr 3 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.28.02.2020 - 09:50
2676Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.28.02.2020 - 09:41
2826Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.28.02.2020 - 07:35
1495Decyzja Nr 38/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku27.02.2020 - 15:17
2005Decyzja Nr 39/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci28.02.2020 - 17:55
2395Decyzja NR 9 z dnia 3 lipca 2006 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.28.02.2020 - 02:44
1582Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM28.02.2020 - 13:37
1492Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa28.02.2020 - 13:45
1919Decyzja Nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz działowej gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski27.02.2020 - 11:32
1636Decyzja Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.02.2020 - 19:29
3791Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy28.02.2020 - 19:11
1507Decyzja Nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania Uc27.02.2020 - 21:09
2077Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2020 - 14:55
3860Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.28.02.2020 - 16:39
2628Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.23.02.2020 - 21:24
3782Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.28.02.2020 - 15:21
3675Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2020 - 21:38
2056Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych28.02.2020 - 13:51
3416Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych28.02.2020 - 01:59
2170Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 23.02.2020 - 22:57
2164Decyzja Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie W28.02.2020 - 02:43
2165Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W26.02.2020 - 18:11
1693DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2020 - 04:35
2732Decyzja NR 10 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „zakup wyposażenia i elektronicznego systemu udostępniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”27.02.2020 - 21:41
2169Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 26.02.2020 - 02:12
2216Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 27.02.2020 - 07:34
2766Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 27.02.2020 - 21:09
2072DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.23.02.2020 - 22:31
3444Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un24.02.2020 - 12:02

Łącznie 24632650 odwiedzin dla wszystkich podstron.