Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2076Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”14.01.2021 - 00:27
3047Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 17.01.2021 - 14:04
2578Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.17.01.2021 - 01:21
3527ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.14.01.2021 - 23:48
2804Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Społecznych.15.01.2021 - 21:23
2298Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości”14.01.2021 - 18:47
2969Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”17.01.2021 - 14:04
2496ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.13.01.2021 - 06:32
3465Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej18.01.2021 - 01:12
2836Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.16.01.2021 - 09:13
2996Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM17.01.2021 - 14:03
2191Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”11.01.2021 - 17:00
3006Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”16.01.2021 - 12:07
2441Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji17.01.2021 - 19:54
4054Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.17.01.2021 - 02:28
2399Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.13.01.2021 - 21:04
4525Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.17.01.2021 - 14:03
2554Zarządzenie Nr 26/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kuratela sądowa”12.01.2021 - 17:12
3138Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”12.01.2021 - 18:28
2301Zarządzenie Nr 27 Rektora z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”17.01.2021 - 15:51
2667Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.15.01.2021 - 11:38
2568Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.16.01.2021 - 06:48
2384Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”16.01.2021 - 17:22
2451Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Formy gimnastyczno – taneczne z rytmiką”18.01.2021 - 00:20
2705Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.11.01.2021 - 17:03
2716Zarządzenie Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 02:47
2299Zarządzenie Nr 28/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja międzykulturowa”11.01.2021 - 17:00
2046Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”18.01.2021 - 01:49
2009Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”14.01.2021 - 22:32
2753Zarządzenie nr 29 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Emisja głosu i retoryka funkcyjna”.17.01.2021 - 11:23

Łącznie 28109557 odwiedzin dla wszystkich podstron.