Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1558Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych29.11.2020 - 10:16
5017Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/201101.12.2020 - 00:54
2586Zarządzenie nr 39 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw ”.30.11.2020 - 08:26
2590Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.30.11.2020 - 01:49
2411Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych29.11.2020 - 02:42
5808Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.11.2020 - 09:07
1549Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku30.11.2020 - 20:51
2115Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury29.11.2020 - 11:54
1867Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury27.11.2020 - 06:09
2941Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.24.11.2020 - 09:17
2845Zarządzenie Nr 4 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.28.11.2020 - 15:22
2758Zarządzenie Nr 4 Zarządzenie Nr 4 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Studia europejskie”.29.11.2020 - 18:17
2897Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych30.11.2020 - 05:43
1889Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka27.11.2020 - 10:55
2197Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.28.11.2020 - 19:42
2663Zarządzenie Nr 40 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość”.28.11.2020 - 19:06
2535Zarządzenie nr 40 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie ”Dla nauczycieli chemii30.11.2020 - 17:11
3331Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego28.11.2020 - 05:41
2673Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzo29.11.2020 - 02:24
3709Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” 29.11.2020 - 07:51
3227Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.29.11.2020 - 15:39
2643Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki28.11.2020 - 09:01
2825Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie29.11.2020 - 16:52
3166Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.30.11.2020 - 18:45
6359Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 30.11.2020 - 15:37
3258ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 15:52
2417Zarządzenie Nr 42/2008 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka etyki i filozofii chrześcijańskiej30.11.2020 - 16:38
3381Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 29.11.2020 - 15:50
2570Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa29.11.2020 - 14:00
2572Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.27.11.2020 - 21:02

Łącznie 27705705 odwiedzin dla wszystkich podstron.