Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4983Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/201119.10.2020 - 22:58
2559Zarządzenie nr 39 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw ”.12.10.2020 - 23:47
2563Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.21.10.2020 - 16:31
2384Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych20.10.2020 - 23:26
5738Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.10.2020 - 08:32
1531Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku20.10.2020 - 18:22
2086Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury20.10.2020 - 21:09
1843Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury18.10.2020 - 22:00
2914Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.21.10.2020 - 18:00
2819Zarządzenie Nr 4 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.21.10.2020 - 17:43
2728Zarządzenie Nr 4 Zarządzenie Nr 4 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Studia europejskie”.08.10.2020 - 21:42
2859Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych20.10.2020 - 10:43
1862Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka20.10.2020 - 11:43
2178Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.21.10.2020 - 18:44
2630Zarządzenie Nr 40 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość”.20.10.2020 - 05:14
2505Zarządzenie nr 40 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie ”Dla nauczycieli chemii16.10.2020 - 09:56
3299Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego22.10.2020 - 00:14
2648Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzo21.10.2020 - 23:48
3677Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” 14.10.2020 - 21:29
3205Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.19.10.2020 - 18:26
2613Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki15.10.2020 - 19:38
2798Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie18.10.2020 - 11:36
3130Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.17.10.2020 - 10:01
6320Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 21.10.2020 - 18:05
3203ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.10.2020 - 16:48
2383Zarządzenie Nr 42/2008 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka etyki i filozofii chrześcijańskiej22.10.2020 - 00:11
3354Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 19.10.2020 - 09:08
2545Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa20.10.2020 - 11:13
2546Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.21.10.2020 - 12:16
2605Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie publikacji utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą21.10.2020 - 06:33

Łącznie 27282320 odwiedzin dla wszystkich podstron.