Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2584Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie publikacji utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą16.09.2020 - 21:43
3862Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z19.09.2020 - 18:07
2496Zarządzenie nr 44 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”.19.09.2020 - 23:01
3120Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM18.09.2020 - 13:26
2468Zarządzenie Nr 44/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaświadczenia o nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą 16.09.2020 - 21:43
3411Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK18.09.2020 - 21:44
2003Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie na odległość”15.09.2020 - 03:49
2486Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni19.09.2020 - 11:20
5168Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.20.09.2020 - 01:39
6642Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy19.09.2020 - 09:35
2033Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”18.09.2020 - 08:30
1918Zarządzenie Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”19.09.2020 - 14:03
2309Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 18.09.2020 - 19:31
2481Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.19.09.2020 - 17:00
2862Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu18.09.2020 - 14:08
1858Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”18.09.2020 - 14:23
2941Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.18.09.2020 - 08:14
6257Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 18.09.2020 - 20:17
2358Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 09:06
2069Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 17.09.2020 - 12:41
2328Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 04:51
7621Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 19.09.2020 - 18:08
2319Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”18.09.2020 - 11:48
5040Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.09.2020 - 16:51
2129Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 19.09.2020 - 08:47
2352Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.17.09.2020 - 11:14
7488Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 19.09.2020 - 06:06
2345Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw19.09.2020 - 02:18
1991Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych19.09.2020 - 07:23
2623Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.19.09.2020 - 06:58

Łącznie 26932846 odwiedzin dla wszystkich podstron.