Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3057Wartość budynków i budowli 2006/200726.01.2021 - 14:38
4102Wartość majątku UWM (2006 r.)26.01.2021 - 14:32
3332Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200626.01.2021 - 14:38
2835Wartość ruchomego majątku trwałego 2006/200726.01.2021 - 14:39
4045Ważne informacje27.01.2021 - 16:51
143WIOLETA CZELEJEWSKA26.01.2021 - 13:13
944Wniosek26.01.2021 - 14:39
5506Wniosek o nadanie kodu projektu27.01.2021 - 10:35
7434Wniosek o patronat Rektora27.01.2021 - 13:44
3749WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI27.01.2021 - 22:34
1726Wniosek o przyznanie materiałów promocyjnych27.01.2021 - 10:46
38156Wniosek o udostępnienie informacji publicznej27.01.2021 - 19:23
6711Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP27.01.2021 - 18:58
6736Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego27.01.2021 - 15:59
19551Wnioski o zaliczkę 27.01.2021 - 15:17
4204Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej UWM26.01.2021 - 13:46
10206Współpraca Międzynarodowa27.01.2021 - 17:52
57969Współpraca Międzynarodowa27.01.2021 - 21:17
3583wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych26.01.2021 - 14:33
2682wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami26.01.2021 - 14:33
2394wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami z wyłączeniem27.01.2021 - 08:24
1393Wybory do Rady Uczelni27.01.2021 - 09:14
2246Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych26.01.2021 - 14:33
5673Wybory Rektora26.01.2021 - 14:34
14215Wydawnictwo Uniwersytetu27.01.2021 - 15:32
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
12897Wydział Bioinżynierii Zwierząt27.01.2021 - 12:42
14109Wydział Biologii i Biotechnologii27.01.2021 - 16:41
25327Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 27.01.2021 - 15:21
17874Wydział Humanistyczny27.01.2021 - 21:12

Łącznie 28211438 odwiedzin dla wszystkich podstron.