Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2449Zarządzenie Nr 34/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych.29.09.2020 - 14:16
1936Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o kulturze”01.10.2020 - 04:29
1795Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”30.09.2020 - 08:01
4106Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.29.09.2020 - 22:39
3346Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.01.10.2020 - 15:03
2252Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 29.09.2020 - 10:19
4327Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy30.09.2020 - 13:41
1525Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”01.10.2020 - 04:59
3009Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 listopada 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.10.2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM.30.09.2020 - 17:33
3231Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.01.10.2020 - 21:09
2468Zarządzenie Nr 36/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”.30.09.2020 - 09:15
2138Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 04:30
2590Zarządzenie nr 37 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Szkolny doradca zawodowy ”.01.10.2020 - 10:16
2615Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.30.09.2020 - 07:15
2423Zarządzenie Nr 37/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.22.09.2020 - 19:59
2493Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 11:58
2700Zarządzenie nr 38 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu ”.28.09.2020 - 15:23
4104Zarządzenie Nr 38 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.01.10.2020 - 16:58
2900Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Biura Nauki i Współpracy Regionalnej 28.09.2020 - 14:38
2412Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 04:35
1527Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych27.09.2020 - 03:45
4970Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/201101.10.2020 - 04:38
2552Zarządzenie nr 39 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw ”.01.10.2020 - 14:02
2554Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.30.09.2020 - 18:15
2379Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych30.09.2020 - 11:43
5697Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 18:30
1522Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku30.09.2020 - 06:43
2076Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury01.10.2020 - 04:11
1834Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury28.09.2020 - 16:33
2907Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.30.09.2020 - 02:35

Łącznie 27071745 odwiedzin dla wszystkich podstron.