Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2288Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”08.08.2020 - 00:59
4991Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.08.2020 - 07:56
2097Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.08.2020 - 23:51
2326Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.08.08.2020 - 01:24
7440Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 08.08.2020 - 11:11
2313Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw07.08.2020 - 06:50
1961Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych07.08.2020 - 01:11
2589Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.04.08.2020 - 16:53
3182Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.06.08.2020 - 15:01
2125Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.06.08.2020 - 21:06
2554Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.03.08.2020 - 17:15
2684Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych07.08.2020 - 08:45
2188Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.08.2020 - 02:28
1940Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające”07.08.2020 - 12:43
2443Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”07.08.2020 - 18:24
2493Zarządzenie Nr 50/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.08.2020 - 10:46
2624Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.08.2020 - 12:21
3238Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.08.2020 - 07:07
2082Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie08.08.2020 - 03:44
3275Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe07.08.2020 - 05:21
3088Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej08.08.2020 - 06:34
1995Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”07.08.2020 - 08:02
2639Zarządzenie Nr 53/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz ogłoszenia tekstu jednolitego07.08.2020 - 19:57
4692Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg07.08.2020 - 17:01
3390Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma06.08.2020 - 16:16
2862Zarządzenie Nr 54 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok07.08.2020 - 01:18
2849Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-201207.08.2020 - 18:16
2150Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok08.08.2020 - 09:42
2664Zarządzenie Nr 54/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie określenia standardów kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 12:25
3518Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.08.2020 - 16:49

Łącznie 26480324 odwiedzin dla wszystkich podstron.