Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2608UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.04.06.2020 - 04:28
1314UCHWAŁA Nr 262 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201304.06.2020 - 11:46
1981UCHWAŁA Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201604.06.2020 - 02:18
2292UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200904.06.2020 - 18:26
1986UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 30.05.2020 - 21:08
2619UCHWAŁA NR 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie03.06.2020 - 19:15
1742UCHWAŁA Nr 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanis03.06.2020 - 04:07
1821UCHWAŁA Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201602.06.2020 - 04:22
1959UCHWAŁA Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016 04.06.2020 - 16:54
490UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Odnawialne źródła energii”04.06.2020 - 21:46
1584UCHWAŁA Nr 513 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/202004.06.2020 - 19:48
3081Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.04.06.2020 - 22:26
57UCHWAŁA Nr 688 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Alinie NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych 04.06.2020 - 07:52
1231Uchwała Nr 69 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody naa zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem Białoruskim w Mińsku04.06.2020 - 02:49
2080UCHWAŁA Nr 7 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201604.06.2020 - 17:45
1577UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M02.06.2020 - 23:38
4360UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.06.2020 - 21:00
1937UCHWAŁA Nr 836 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Łucji ŁANIEWSKIEJ-TROKENHEIM04.06.2020 - 07:58
2011UCHWAŁA Nr 837 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. Jana KUNICKIEGO03.06.2020 - 23:30
1981UCHWAŁA Nr 839 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201104.06.2020 - 10:13
1907UCHWAŁA Nr 842 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku04.06.2020 - 10:22
2861UCHWAŁA Nr 843 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2012 04.06.2020 - 10:29
4187UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią04.06.2020 - 16:13
1912UCHWAŁA Nr 848 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii04.06.2020 - 08:36
1900UCHWAŁA Nr 850 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.06.2020 - 02:45
2032UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych04.06.2020 - 13:58
2009UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok04.06.2020 - 20:31
2662UCHWAŁA Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Udo ARNOLDOWI02.06.2020 - 17:53
1808UCHWAŁA Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Selima CHAZBIJEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego03.06.2020 - 22:08
1818UCHWAŁA Nr 873 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego NAPIÓRKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.06.2020 - 19:06

Łącznie 25819054 odwiedzin dla wszystkich podstron.