Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
8990Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 26.09.2020 - 16:20
7428Stan magazynu26.09.2020 - 22:43
3288STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 13:36
3273STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie21.09.2020 - 13:36
3146STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku21.09.2020 - 13:36
3191STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przyjęty na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku 24.09.2020 - 01:10
2731STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji dotyczących podjęcia prac zmierzających do wyboru opcji sfinansowania wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyni23.09.2020 - 19:16
2732STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji z podmiotami leczniczymi dotyczących prowadzenia przez te podmioty na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dz25.09.2020 - 05:51
2965STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy Aleja Uniwersytecka23.09.2020 - 11:44
3101STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 06:18
3225Stanowisko ds. Energetycznych26.09.2020 - 18:06
23539Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami26.09.2020 - 23:24
11082Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych26.09.2020 - 19:47
10389Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej26.09.2020 - 15:54
2076stanowisko referenta w Biurze Rektora26.09.2020 - 19:09
2679STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 24.09.2020 - 22:48
2419STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie funkcjonowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 14:48
2014STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym24.09.2020 - 01:38
3126STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum Akademickiego26.09.2020 - 20:00
2729STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku26.09.2020 - 16:55
4571Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.26.09.2020 - 09:16
1078STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO26.09.2020 - 18:02
18565Status prawny Uczelni26.09.2020 - 00:54
109294Statut UWM26.09.2020 - 22:40
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
2023366Statystyki26.09.2020 - 23:34
7582Stowarzyszenie Absolwentów24.09.2020 - 14:29
6350Strategia Rozwoju Uniwersytetu26.09.2020 - 22:54
24866Straż Uniwersytecka26.09.2020 - 20:25
250085Strony usunięte26.09.2020 - 23:33

Łącznie 27027439 odwiedzin dla wszystkich podstron.