Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
25171Rozdzielnia Korespondencji26.09.2020 - 16:28
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
9356Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 26.09.2020 - 19:38
1471Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów24.09.2020 - 14:34
2540Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich24.09.2020 - 05:56
12295Rzecznik Patentowy26.09.2020 - 21:54
3695S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 13:28
3315S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w przepisach dotyczących zawodów adwokata i radcy prawnego21.09.2020 - 13:36
872S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ25.09.2020 - 18:13
859S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 26.09.2020 - 02:07
2700Samorząd studencki23.09.2020 - 13:50
7009Schemat organizacyjny26.09.2020 - 19:42
58051Sekcja Socjalna26.09.2020 - 20:47
7104Sekretariat Kanclerza24.09.2020 - 11:33
8625Sekretariat Kanclerza26.09.2020 - 00:05
6095Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania26.09.2020 - 12:35
19257Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych25.09.2020 - 12:20
12810Senacka Komisja do spraw Kadrowych26.09.2020 - 19:47
14119Senacka Komisja do spraw Nauki26.09.2020 - 17:53
13180Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów26.09.2020 - 21:52
16450Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej26.09.2020 - 19:53
13296Senacka Komisja Statutowa26.09.2020 - 22:15
4008Senatu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok26.09.2020 - 04:14
14404Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria mechaniczna26.09.2020 - 20:46
23749Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt26.09.2020 - 17:52
17130Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii26.09.2020 - 22:48
14467Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.09.2020 - 23:49
11837Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego26.09.2020 - 17:41
1514Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego26.09.2020 - 21:34

Łącznie 27027393 odwiedzin dla wszystkich podstron.