Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1952Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Formy gimnastyczno – taneczne z rytmiką”20.09.2019 - 15:30
2347Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.21.09.2019 - 02:39
2268Zarządzenie Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 16:05
1902Zarządzenie Nr 28/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja międzykulturowa”18.09.2019 - 23:37
1673Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”21.09.2019 - 00:39
1657Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”20.09.2019 - 05:44
2397Zarządzenie nr 29 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Emisja głosu i retoryka funkcyjna”.17.09.2019 - 11:16
2126Zarządzenie Nr 29 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”. 18.09.2019 - 18:11
2822Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wydawania zaświadczeń.19.09.2019 - 13:58
2367Zarządzenie Nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.09.2019 - 02:57
1655Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne” 20.09.2019 - 18:09
2951Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"19.09.2019 - 17:36
8136Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.19.09.2019 - 21:41
2095Zarządzenie Nr 3 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”.19.09.2019 - 01:54
5182Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro20.09.2019 - 21:44
1883Zarządzenie Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK18.09.2019 - 10:48
2390Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na stud21.09.2019 - 02:16
1502Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa20.09.2019 - 02:03
5375Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201021.09.2019 - 11:56
2211Zarządzenie nr 30 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.21.09.2019 - 16:06
2306Zarządzenie nr 30 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.21.09.2019 - 14:39
2056Zarządzenie Nr 30 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka”.20.09.2019 - 21:02
1643Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”19.09.2019 - 16:30
3178Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.19.09.2019 - 01:11
8944ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2019 - 15:33
2703Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów19.09.2019 - 14:03
3187Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.18.09.2019 - 21:06
2487Zarządzenie Nr 32 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmian w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.09.2019 - 22:54
2233Zarządzenie Nr 32 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.19.09.2019 - 00:58
2246Zarządzenie Nr 32 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.20.09.2019 - 19:46

Łącznie 22867201 odwiedzin dla wszystkich podstron.