Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1443UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M12.12.2019 - 06:23
4093UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.12.2019 - 06:20
1782UCHWAŁA Nr 836 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Łucji ŁANIEWSKIEJ-TROKENHEIM12.12.2019 - 10:36
1824UCHWAŁA Nr 837 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. Jana KUNICKIEGO12.12.2019 - 09:58
1832UCHWAŁA Nr 839 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201112.12.2019 - 08:10
1754UCHWAŁA Nr 842 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku12.12.2019 - 20:41
2646UCHWAŁA Nr 843 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2012 11.12.2019 - 19:22
3922UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią12.12.2019 - 14:05
1755UCHWAŁA Nr 848 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii12.12.2019 - 09:59
1759UCHWAŁA Nr 850 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych12.12.2019 - 17:33
1856UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych11.12.2019 - 15:48
1829UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok12.12.2019 - 06:35
2492UCHWAŁA Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Udo ARNOLDOWI12.12.2019 - 17:56
1646UCHWAŁA Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Selima CHAZBIJEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego09.12.2019 - 15:03
1662UCHWAŁA Nr 873 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego NAPIÓRKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.12.2019 - 13:50
1635UCHWAŁA Nr 874 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Stefana EWERTOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 12.12.2019 - 05:08
1579UCHWAŁA Nr 875 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Marka KARCZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.12.2019 - 06:18
1603UCHWAŁA Nr 876 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bronisława KOLATORA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.12.2019 - 13:57
1599UCHWAŁA Nr 877 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra KRAJEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.12.2019 - 08:06
1676UCHWAŁA Nr 878 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego11.12.2019 - 23:49
1754UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 12.12.2019 - 06:39
2119UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym12.12.2019 - 18:21
3292UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 06:18
1758UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 12.12.2019 - 03:37
2066UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 11.12.2019 - 16:53
2247UCHWAŁA Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r.12.12.2019 - 13:02
2055UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku12.12.2019 - 02:44
2391UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r12.12.2019 - 01:34
2476UCHWAŁA Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 12.12.2019 - 20:53
2290UCHWAŁA Nr 912 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego s11.12.2019 - 15:03

Łącznie 23760932 odwiedzin dla wszystkich podstron.