Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3750Oświadczenia do ewaluacji23.10.2020 - 18:50
4235Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok23.10.2020 - 20:56
4681Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok23.10.2020 - 18:30
3567Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok23.10.2020 - 03:28
3173Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok21.10.2020 - 23:37
2788Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2014 rok21.10.2020 - 23:37
2295Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 rok22.10.2020 - 14:26
1448Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2017 rok23.10.2020 - 00:34
830Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok23.10.2020 - 11:08
2395OŚWIADCZENIE POINWENTARYZACYJNE22.10.2020 - 02:56
3326OŚWIADCZENIE PRZEDINWENTARYZACYJNE23.10.2020 - 17:10
1645Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło dla celów podatkowych i ubezpieczniowych23.10.2020 - 21:30
4055otwarcie siłowni na Pływalni UWM17.10.2020 - 06:37
1895otwarty konkurs na stanowisko administracyjne22.10.2020 - 16:23
1895OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/201123.10.2020 - 12:05
2013P O R O Z U M I E N I E zawarte dnia 12 czerwca 2013 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie21.10.2020 - 12:40
3180P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie20.10.2020 - 17:40
3014Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.22.10.2020 - 16:33
45PAWEŁ KARDASZ23.10.2020 - 12:46
14183PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej23.10.2020 - 22:07
14334Pieczątki i pieczęcie23.10.2020 - 15:09
3428Placówki usługowo-handlowe22.10.2020 - 18:49
13144pobierz programy23.10.2020 - 08:55
4640Podstawowe informacje o rekrutacji 200823.10.2020 - 03:40
8POLITOLOGIA (ocena programowa)23.10.2020 - 20:16
10944Pomoc do BIP UWM22.10.2020 - 13:02
12518Pomoc materialna dla doktorantów UWM 23.10.2020 - 11:28
2774poszukujemy partnerów do realizacji projektu18.10.2020 - 03:35
4557Pozostałe komisje 23.10.2020 - 09:01
23522PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA23.10.2020 - 22:40

Łącznie 27306996 odwiedzin dla wszystkich podstron.