Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4225UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie13.11.2019 - 11:24
2221UCHWAŁA Nr 918 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty CHOMICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 17:13
1782UCHWAŁA Nr 919 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ryszarda WALKOWIAKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 13:31
1890UCHWAŁA Nr 920 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Anny ABRAMCZYK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 20:17
1736UCHWAŁA Nr 921 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka GOLASIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 13.11.2019 - 17:04
3111UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz13.11.2019 - 12:18
1115Uchwała Nr 93 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości po rozwiązanym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie13.11.2019 - 13:07
1723UCHWAŁA Nr 934 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa13.11.2019 - 11:23
1710UCHWAŁA nr 963 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy KANTOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 13.11.2019 - 11:21
2152UCHWAŁA Nr 969 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza ZWIROWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 11:20
2473UCHWAŁA Nr 975 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY, prof. UWM13.11.2019 - 11:20
4754UCHWAŁA Nr 988 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń13.11.2019 - 11:19
2624UCHWAŁA Nr 990 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandyda13.11.2019 - 11:18
4623Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200510.11.2019 - 18:33
1195Uczelniana Komisja Wyborcza13.11.2019 - 18:47
2396Uczelniana Komisja Wyborcza13.11.2019 - 22:53
7065Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna13.11.2019 - 12:42
2140Udostępnianie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych13.11.2019 - 15:30
38069Umowa o dzieło 13.11.2019 - 22:33
60509Umowa zlecenia 13.11.2019 - 22:09
1560umowa zlecenia w języku angielskim13.11.2019 - 20:54
34338Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie13.11.2019 - 21:38
1478623Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie13.11.2019 - 23:13
3054UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC13.11.2019 - 02:02
2176UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY13.11.2019 - 22:51
2081UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY11.11.2019 - 00:38
450UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 13.11.2019 - 15:36
1733UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI 13.11.2019 - 11:20
513UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI11.11.2019 - 05:32
1282UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ - RADCĘ PRAWNEGO W BIURZE DS. PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 13.11.2019 - 08:44

Łącznie 23438673 odwiedzin dla wszystkich podstron.