Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1429UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M12.11.2019 - 20:06
4042UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.11.2019 - 05:39
1756UCHWAŁA Nr 836 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Łucji ŁANIEWSKIEJ-TROKENHEIM13.11.2019 - 11:30
1795UCHWAŁA Nr 837 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. Jana KUNICKIEGO13.11.2019 - 11:30
1805UCHWAŁA Nr 839 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201113.11.2019 - 13:27
1726UCHWAŁA Nr 842 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku13.11.2019 - 19:16
2610UCHWAŁA Nr 843 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2012 13.11.2019 - 19:56
3871UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią13.11.2019 - 11:30
1728UCHWAŁA Nr 848 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii13.11.2019 - 11:30
1734UCHWAŁA Nr 850 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych13.11.2019 - 14:25
1831UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych13.11.2019 - 11:29
1801UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok13.11.2019 - 13:47
2464UCHWAŁA Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Udo ARNOLDOWI13.11.2019 - 11:28
1623UCHWAŁA Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Selima CHAZBIJEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 13:03
1640UCHWAŁA Nr 873 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego NAPIÓRKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 11:28
1617UCHWAŁA Nr 874 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Stefana EWERTOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 13.11.2019 - 11:28
1554UCHWAŁA Nr 875 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Marka KARCZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 11:27
1581UCHWAŁA Nr 876 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bronisława KOLATORA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 15:51
1574UCHWAŁA Nr 877 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra KRAJEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 11:27
1654UCHWAŁA Nr 878 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.11.2019 - 11:27
1731UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 13.11.2019 - 11:27
2088UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym13.11.2019 - 11:26
3260UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.11.2019 - 11:25
1730UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 13.11.2019 - 11:25
2043UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 13.11.2019 - 19:24
2219UCHWAŁA Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r.13.11.2019 - 11:25
2030UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku13.11.2019 - 11:25
2365UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r13.11.2019 - 11:25
2447UCHWAŁA Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 13.11.2019 - 11:25
2263UCHWAŁA Nr 912 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego s13.11.2019 - 11:25

Łącznie 23437551 odwiedzin dla wszystkich podstron.