Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1787UCHWAŁA Nr 890 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zjazdu na planowany parking przy ul. Heweliusza”24.01.2020 - 00:17
1602UCHWAŁA Nr 891 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 719 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku przy ul. 22.01.2020 - 14:44
1656UCHWAŁA Nr 892 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji kształcenia na kierunku mechatronika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku 23.01.2020 - 02:49
1588UCHWAŁA Nr 896 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych24.01.2020 - 08:10
1642UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej24.01.2020 - 03:01
1610UCHWAŁA Nr 898 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 23.01.2020 - 10:13
1791UCHWAŁA Nr 899 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 24.01.2020 - 03:31
1960UCHWAŁA Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 23:24
1648UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie24.01.2020 - 08:44
1695UCHWAŁA Nr 904 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie24.01.2020 - 04:11
2535UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/201323.01.2020 - 22:32
1776UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA24.01.2020 - 02:06
1677UCHWAŁA Nr 922 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Heleny POCIECHINY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 24.01.2020 - 15:38
1756UCHWAŁA Nr 923 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja SKRZYPCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.01.2020 - 21:57
1723UCHWAŁA Nr 924 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Stanisława GUMKOWSKIEGO 24.01.2020 - 06:20
1779UCHWAŁA Nr 925 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Haliny PIEŃKOWSKIEJ 23.01.2020 - 10:36
1692UCHWAŁA Nr 927 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w składzie Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 05:17
1911UCHWAŁA Nr 928 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości24.01.2020 - 03:45
1695UCHWAŁA Nr 929 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ostróda24.01.2020 - 15:24
1780UCHWAŁA Nr 930 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima24.01.2020 - 19:27
1722UCHWAŁA Nr 931 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Techniczny25.01.2020 - 00:54
1731UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa24.01.2020 - 03:55
1721UCHWAŁA Nr 933 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury d24.01.2020 - 06:43
1735UCHWAŁA Nr 935 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych24.01.2020 - 01:26
1826UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii24.01.2020 - 23:14
2112UCHWAŁA Nr 937 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok24.01.2020 - 16:33
1843UCHWAŁA Nr 938 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok 24.01.2020 - 21:17
1844UCHWAŁA Nr 939 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok24.01.2020 - 22:44
2073UCHWAŁA Nr 940 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.23.01.2020 - 17:46
1699UCHWAŁA Nr 941 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny ROBAK na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.01.2020 - 04:17

Łącznie 24220280 odwiedzin dla wszystkich podstron.