Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3757Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w spr24.08.2019 - 18:05
1751Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury 25.08.2019 - 14:51
2818Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku25.08.2019 - 22:39
8031Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.25.08.2019 - 20:04
2597Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.24.08.2019 - 23:18
2047Zarządzenie Nr 10 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych”.24.08.2019 - 07:37
5585Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie26.08.2019 - 05:38
3234Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.08.2019 - 22:15
1682Zarządzenie Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”24.08.2019 - 08:09
2076Zarządzenie Nr 11 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych.25.08.2019 - 14:16
4603Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.25.08.2019 - 10:25
3372Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.24.08.2019 - 19:46
2335Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.25.08.2019 - 16:32
1640Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie22.08.2019 - 09:04
1660Zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej”22.08.2019 - 17:15
2710Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.23.08.2019 - 08:21
2201Zarządzenie nr 12 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym22.08.2019 - 14:15
2434Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.26.08.2019 - 04:20
1864Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.08.2019 - 11:38
3113Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.26.08.2019 - 00:06
2321Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.23.08.2019 - 03:02
3035Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.25.08.2019 - 00:25
2898Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny25.08.2019 - 14:55
2873Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma26.08.2019 - 01:07
7724Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.26.08.2019 - 05:40
3151Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.23.08.2019 - 09:46
2333Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN25.08.2019 - 15:44
2721Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior25.08.2019 - 03:45
1803Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.08.2019 - 18:30
3230Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.26.08.2019 - 03:32

Łącznie 22562577 odwiedzin dla wszystkich podstron.