Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2801OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM24.09.2020 - 04:51
704Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 24.09.2020 - 08:36
3869Olsztyńskie Dni Nauki25.09.2020 - 08:51
5193Opłata rekrutacyjna24.09.2020 - 15:34
5693Opłata rekrutacyjna25.09.2020 - 09:24
30285Opłaty za studia niestacjonarne24.09.2020 - 13:14
7231Opłaty za usługi edukacyjne25.09.2020 - 01:39
3699Ordynacja wyborcza25.09.2020 - 07:06
8752Organizacja roku akademickiego 2007/200825.09.2020 - 09:56
7949Organizacja roku akademickiego 2008/200923.09.2020 - 05:54
17788Organizacja roku akademickiego 2009/201021.09.2020 - 17:16
13349Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN25.09.2020 - 11:55
4464Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli23.09.2020 - 16:15
3546Oświadczenia do ewaluacji25.09.2020 - 07:53
4203Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok25.09.2020 - 06:09
4643Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok25.09.2020 - 04:20
3543Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok21.09.2020 - 13:41
3153Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok25.09.2020 - 01:17
2765Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2014 rok23.09.2020 - 23:27
2272Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 rok25.09.2020 - 11:06
1424Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2017 rok24.09.2020 - 12:00
783Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok23.09.2020 - 14:32
2361OŚWIADCZENIE POINWENTARYZACYJNE25.09.2020 - 08:44
3277OŚWIADCZENIE PRZEDINWENTARYZACYJNE25.09.2020 - 11:51
1615Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło dla celów podatkowych i ubezpieczniowych24.09.2020 - 02:41
4044otwarcie siłowni na Pływalni UWM23.09.2020 - 21:43
1844otwarty konkurs na stanowisko administracyjne25.09.2020 - 09:40
1870OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/201125.09.2020 - 06:25
1999P O R O Z U M I E N I E zawarte dnia 12 czerwca 2013 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie25.09.2020 - 06:12
3166P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie25.09.2020 - 07:54

Łącznie 27012986 odwiedzin dla wszystkich podstron.