Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1596Nr 89/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych05.03.2021 - 17:25
1524Nr 89/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych05.03.2021 - 14:02
5242Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych05.03.2021 - 16:30
1101Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii05.03.2021 - 16:18
2250Nr 89/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 09:51
1237Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”05.03.2021 - 18:40
1174Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201825.02.2021 - 10:27
952Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202005.03.2021 - 19:52
918Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku05.03.2021 - 13:55
388Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii03.03.2021 - 16:59
375Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”04.03.2021 - 03:50
191Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202405.03.2021 - 19:01
146Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202405.03.2021 - 11:59
150Nr 89/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie utworzenia kursu pn. „E-nauczyciel i e- instruktor w nowym środowisku edukacyjnym spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment caused by COVID-19)05.03.2021 - 12:29
1553Nr 890 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Stanisławowi PIKULSKIEMU05.03.2021 - 22:51
1477Nr 891 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU05.03.2021 - 22:51
1711Nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus05.03.2021 - 22:51
1590Nr 893 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka05.03.2021 - 22:51
2274Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów05.03.2021 - 22:51
2616Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie05.03.2021 - 22:51
1655Nr 896 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria...05.03.2021 - 22:50
2150Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika05.03.2021 - 22:50
1733Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo05.03.2021 - 22:50
1953Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie05.03.2021 - 22:50
2926Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 05.03.2021 - 22:22
2132Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 05.03.2021 - 22:43
1443Nr 9 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego05.03.2021 - 23:48
1241Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego18.02.2021 - 05:32
278Nr 9 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202305.03.2021 - 21:20
1220Nr 9 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 16:45

Łącznie 28526573 odwiedzin dla wszystkich podstron.