Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1536Nr 99/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku22.09.2020 - 14:03
3599Nr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 09:51
1126Nr 99/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych25.09.2020 - 08:46
537Nr 99/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)24.09.2020 - 04:24
641Nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 22.09.2020 - 15:11
299Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego24.09.2020 - 10:42
277Nr 99/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie’’22.09.2020 - 09:57
78Nr 99/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii23.09.2020 - 17:59
2968Nr z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych23.09.2020 - 05:47
2173OCENA INSTYTUCJONALNA24.09.2020 - 21:09
6161Ochrona danych osobowych25.09.2020 - 11:03
2007Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów23.09.2020 - 11:05
8449Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów24.09.2020 - 19:33
3287Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200724.09.2020 - 15:31
6254Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200824.09.2020 - 17:02
3224OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych25.09.2020 - 08:40
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
3038Oferta technologiczno-usługowa25.09.2020 - 10:30
2335Ogłoszenia o przetargu23.09.2020 - 19:49
2492ogłoszenia o wyborze partnera23.09.2020 - 20:37
2736Ogłoszenie o otwartym naborze partnera25.09.2020 - 09:27
1872Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju25.09.2020 - 05:16
2304Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju25.09.2020 - 07:49
2392ogłoszenie o pracy25.09.2020 - 08:49
2971OGŁOSZENIE O PRACY - KIEROWNIK PŁYWALNI25.09.2020 - 08:25
1967ogłoszenie o przetagu23.09.2020 - 19:52
2782Ogłoszenie o przetargu 25.09.2020 - 11:46
1787OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY złomu23.09.2020 - 21:59
3530Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201624.09.2020 - 10:08
2831Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201624.09.2020 - 17:04

Łącznie 27012920 odwiedzin dla wszystkich podstron.