Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2070Nr 927 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów....29.11.2020 - 22:20
1519Nr 928 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina30.11.2020 - 10:57
1430Nr 929 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa28.11.2020 - 22:20
1450Nr 93 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/1, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 1 oraz udziałem w gruncie i budynku 28.11.2020 - 03:57
992Nr 93 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/200230.11.2020 - 17:43
3216Nr 93 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation)30.11.2020 - 20:07
2435Nr 93 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie30.11.2020 - 01:39
3415Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 630.11.2020 - 21:30
2145Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych30.11.2020 - 10:54
1927Nr 93/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii24.11.2020 - 17:54
1456Nr 93/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie30.11.2020 - 16:40
1295Nr 93/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomiczne skutki planowania miejscowego”28.11.2020 - 23:19
2917Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/201628.11.2020 - 23:29
1142Nr 93/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2016-202030.11.2020 - 20:57
1192Nr 93/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 19:17
1041Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 21:30
858Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 30.11.2020 - 07:10
1041Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiB30.11.2020 - 12:48
16Nr 93/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów... 29.11.2020 - 16:17
357Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt30.11.2020 - 03:11
333Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 30.11.2020 - 19:45
175Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt30.11.2020 - 17:07
2758Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii30.11.2020 - 18:57
1573Nr 930 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o wymianie studenckiej z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa28.11.2020 - 22:19
1514Nr 931 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Centre for Environment & Education (Nature Seychelles), Republika Seszeli28.11.2020 - 22:19
1596Nr 932 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Moskiewską Państwową Akademią Prawniczą imienia O. J. Kutafina, Federacja Rosyjska29.11.2020 - 08:03
1471Nr 933 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok28.11.2020 - 22:19
1520Nr 934 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)30.11.2020 - 22:01
1503Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok28.11.2020 - 22:19
2870Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 28.11.2020 - 22:19

Łącznie 27705431 odwiedzin dla wszystkich podstron.