Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
128Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202425.02.2021 - 20:35
187Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202427.02.2021 - 19:53
4083Nr 87/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii01.03.2021 - 13:31
1738Nr 870 z dnia 22 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM27.02.2021 - 06:24
1803Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie27.02.2021 - 06:23
5686Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich01.03.2021 - 01:54
3830Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce02.03.2021 - 04:07
2351Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...27.02.2021 - 06:23
1592Nr 875 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/201627.02.2021 - 06:23
1754Nr 876 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 18:26
1665Nr 877 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 06:22
1420Nr 878 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś27.02.2021 - 06:22
1457Nr 879 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Institute of Social and Political Psychology NAES of Ukraine27.02.2021 - 06:22
1405Nr 88 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania i Administracji25.02.2021 - 19:04
1553Nr 88 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru i Odznaki Honorowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 02:44
1701Nr 88 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach28.02.2021 - 15:26
3168Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda01.03.2021 - 00:26
2480Nr 88 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy SZCZEPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego28.02.2021 - 09:13
3695Nr 88 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia Wydziału Humanistycznego28.02.2021 - 05:19
2347Nr 88/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”27.02.2021 - 17:17
1759Nr 88/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/1201.03.2021 - 09:58
1357Nr 88/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo pracy”27.02.2021 - 08:36
1262Nr 88/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Historia” realizowanych na Wydziale Humanistycznym28.02.2021 - 20:38
1093Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln24.02.2021 - 20:31
1319Nr 88/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.02.2021 - 07:06
1179Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych26.02.2021 - 08:42
1210Nr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 02.03.2021 - 01:16
720Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.02.2021 - 22:58
945Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim24.02.2021 - 06:17
429Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki24.02.2021 - 15:18

Łącznie 28498413 odwiedzin dla wszystkich podstron.