Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3498Nr 86 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”26.02.2021 - 02:12
1444Nr 86 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Matematyki i Informatyki23.02.2021 - 03:36
1438Nr 86 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU23.02.2021 - 04:22
3263Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego24.02.2021 - 09:41
1442Nr 86 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego25.02.2021 - 09:46
1986Nr 86/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie likwidacji Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku25.02.2021 - 13:24
1683Nr 86/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami „Natura 2000””24.02.2021 - 14:43
1372Nr 86/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie kształcenia pedagogicznego dla absolwentów kierunków informatycznych24.02.2021 - 04:49
1386Nr 86/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-201624.02.2021 - 06:18
1165Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln24.02.2021 - 22:44
1280Nr 86/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2021 - 16:23
1096Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202025.02.2021 - 00:53
1029Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 23.02.2021 - 15:18
1102Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201924.02.2021 - 17:12
912Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”24.02.2021 - 06:18
423Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych21.02.2021 - 12:34
551Nr 86/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201924.02.2021 - 21:10
140Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...24.02.2021 - 06:34
161Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202424.02.2021 - 22:40
123Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202425.02.2021 - 15:14
1598Nr 860 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej24.02.2021 - 04:42
1489Nr 861 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych24.02.2021 - 18:51
1563Nr 862 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego24.02.2021 - 04:10
1459Nr 863 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201624.02.2021 - 17:36
1837Nr 864 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 24.02.2021 - 18:46
1464Nr 865 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI24.02.2021 - 07:12
1433Nr 866 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Lucjanowi PAWŁOWSKIEMU24.02.2021 - 19:28
2275Nr 867 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna21.02.2021 - 14:28
1451Nr 868 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2021 - 01:07
2403Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności...23.02.2021 - 09:26

Łącznie 28472431 odwiedzin dla wszystkich podstron.