Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2191Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów28.11.2020 - 22:21
2547Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie01.12.2020 - 00:15
1599Nr 896 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria...30.11.2020 - 07:53
2067Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika30.11.2020 - 15:37
1670Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo28.11.2020 - 22:21
1898Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie28.11.2020 - 22:21
2855Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.11.2020 - 18:22
2056Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 19:24
1380Nr 9 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego29.11.2020 - 18:08
1196Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego30.11.2020 - 20:00
116Nr 9 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202330.11.2020 - 16:27
1181Nr 9 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 23:06
1732Nr 9 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacynych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt30.11.2020 - 18:36
2151Nr 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym”28.11.2020 - 09:22
2090Nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych30.11.2020 - 21:51
10535Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem30.11.2020 - 12:48
1481Nr 9/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zarządzającego Ośrodkiem pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.11.2020 - 19:11
1341Nr 9/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich30.11.2020 - 23:01
1276Nr 9/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kreatywne formy pracy z młodzieżą”30.11.2020 - 02:29
1232Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201628.11.2020 - 16:06
1181Nr 9/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” realizowanych na W29.11.2020 - 02:00
2134Nr 9/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2017 roku30.11.2020 - 05:45
1207Nr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych28.11.2020 - 23:14
936Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych30.11.2020 - 21:45
1973Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 20:07
817Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 01.12.2020 - 00:54
397Nr 9/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/202028.11.2020 - 07:27
385Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.11.2020 - 04:41
1467Nr 90 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków wydziałów w sprawie nadawania przez Senat UWM tytułu doktora honoris causa30.11.2020 - 17:34
1410Nr 90 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa28.11.2020 - 23:01

Łącznie 27705770 odwiedzin dla wszystkich podstron.