Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2735Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.22.09.2020 - 18:37
2422Decyzja Nr 6 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2007/2008 Decyzją Nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.25.09.2020 - 09:42
2886Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj22.09.2020 - 07:12
2890Decyzja Nr 6/2009 Rektora z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 07:29
2431Decyzja Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 24.09.2020 - 21:06
10465Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó24.09.2020 - 03:56
2001Decyzja Nr 6/2012 z dnia 27 lutego 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk techni21.09.2020 - 16:03
12056Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201325.09.2020 - 07:20
1703Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201624.09.2020 - 09:39
2699Decyzja Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 24.09.2020 - 15:34
1640Decyzja Nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-201625.09.2020 - 02:19
1957Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201624.09.2020 - 16:08
1892Decyzja Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 24.09.2020 - 19:34
1724Decyzja Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016 21.09.2020 - 16:02
2116Decyzja Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201625.09.2020 - 07:23
3817Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.25.09.2020 - 06:11
3379Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201222.09.2020 - 11:34
1943Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 22.09.2020 - 10:03
2020Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec23.09.2020 - 11:55
1813Decyzja Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Pi24.09.2020 - 03:00
3682Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 24.09.2020 - 21:16
1900Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 10:10
2383Decyzja Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.09.2020 - 21:55
2353Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 25.09.2020 - 06:23
2074Decyzja Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201624.09.2020 - 17:51
1530Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201624.09.2020 - 05:36
2882Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201324.09.2020 - 18:41
1753Decyzja Nr 77/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 05:03
5483Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 21.09.2020 - 16:02
2013Decyzja Nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201321.09.2020 - 16:02

Łącznie 27013173 odwiedzin dla wszystkich podstron.