Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2319Decyzja Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu 25.09.2020 - 10:46
1770DECYZJA Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 18:31
2383Decyzja Nr 50/2009 Rektora z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/201022.09.2020 - 23:09
1773Decyzja Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności 24.09.2020 - 04:27
2217Decyzja Nr 50/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magis22.09.2020 - 16:27
1684Decyzja Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 24.09.2020 - 12:33
1950Decyzja Nr 51/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2009/2010 Decyzją Nr 47/2009 Rektora Uniwer25.09.2020 - 06:39
1995Decyzja Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-M24.09.2020 - 12:18
2320Decyzja Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizującyc21.09.2020 - 16:04
1516Decyzja Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych25.09.2020 - 09:03
2511Decyzja Nr 52/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na po25.09.2020 - 10:23
2931Decyzja Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 25.09.2020 - 01:08
1739Decyzja Nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycz21.09.2020 - 16:04
2016Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich24.09.2020 - 00:39
1328Decyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza24.09.2020 - 00:57
2016Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:15
1733Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un21.09.2020 - 16:05
1902Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 06:04
1861Decyzja Nr 54/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic23.09.2020 - 19:29
2502Decyzja Nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazu23.09.2020 - 12:18
2806Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k24.09.2020 - 07:19
2665Decyzja Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i21.09.2020 - 16:05
1955Decyzja Nr 56/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POKL.09.04.00.28-020/09, pt. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-ma24.09.2020 - 01:54
2038Decyzja Nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2012-201623.09.2020 - 09:41
2013Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 23.09.2020 - 14:26
1719Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 20:37
1771Decyzja Nr 58/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 23.09.2020 - 21:20
1941Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de21.09.2020 - 18:30
1846Decyzja Nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201625.09.2020 - 03:05
4631Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.25.09.2020 - 01:26

Łącznie 27012668 odwiedzin dla wszystkich podstron.