Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2961 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja30.11.2020 - 01:00
3790 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 30.11.2020 - 21:35
658 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.11.2020 - 18:32
2311 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago28.11.2020 - 08:39
176 Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku29.11.2020 - 17:33
3589 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.11.2020 - 22:15
43 PIOTR HERMAN 30.11.2020 - 14:48
2590 praca na zastępstwo księgowego 27.11.2020 - 03:57
1515 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ28.11.2020 - 07:22
37869 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI30.11.2020 - 21:14
2711 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku30.11.2020 - 02:03
6083 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów30.11.2020 - 20:52
8601 Studia niestacjonarne 2009/201001.12.2020 - 01:08
1980 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:29.11.2020 - 07:52
3476 w roku akademickim 2011/201228.11.2020 - 23:34
3549 w roku akademickim 2012/201330.11.2020 - 08:33
1899 WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ29.11.2020 - 14:20
2710 Wydział Nauk Ekonomicznych27.11.2020 - 11:21
21632 maja 2014 r.01.12.2020 - 00:26
3658200129.11.2020 - 21:07
4175200126.11.2020 - 11:50
5005200130.11.2020 - 19:54
3284200229.11.2020 - 04:01
3679200201.12.2020 - 00:11
4289200228.11.2020 - 21:17
4223200325.11.2020 - 11:15
3322200329.11.2020 - 00:40
3644200328.11.2020 - 19:37
3481200429.11.2020 - 00:40
4789200430.11.2020 - 07:53

Łącznie 27705647 odwiedzin dla wszystkich podstron.