Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
198 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok08.08.2020 - 15:00
1628 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok09.08.2020 - 08:19
8360 Szablon kosztorysu11.08.2020 - 09:36
83932 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 11.08.2020 - 11:46
2598 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200911.08.2020 - 10:48
5994 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)11.08.2020 - 07:24
3201 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI10.08.2020 - 15:21
1332 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU10.08.2020 - 07:55
2851 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.11.08.2020 - 06:27
6089 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu10.08.2020 - 20:01
2424 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.11.08.2020 - 06:32
1441 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie10.08.2020 - 19:09
437 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych10.08.2020 - 03:32
6143 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka11.08.2020 - 09:20
2345 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.10.08.2020 - 15:25
53 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności10.08.2020 - 15:52
59 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 09.08.2020 - 18:27
670 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii10.08.2020 - 06:48
70 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 10.08.2020 - 19:20
132 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego10.08.2020 - 06:20
4551 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie11.08.2020 - 10:54
826 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 09.08.2020 - 22:40
6947 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie11.08.2020 - 08:38
312 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 11.08.2020 - 05:41
2860 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja11.08.2020 - 06:27

Łącznie 26508106 odwiedzin dla wszystkich podstron.