Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
155 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok03.07.2020 - 09:38
1603 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok26.06.2020 - 06:37
8200 Szablon kosztorysu03.07.2020 - 08:04
83356 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 03.07.2020 - 10:52
2563 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200901.07.2020 - 04:28
5910 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)03.07.2020 - 10:30
3149 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI03.07.2020 - 11:12
1304 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU02.07.2020 - 13:41
2819 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.02.07.2020 - 07:11
6054 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu03.07.2020 - 11:06
2399 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.03.07.2020 - 10:52
1396 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie03.07.2020 - 09:00
401 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych01.07.2020 - 18:07
6093 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka02.07.2020 - 05:33
2319 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.02.07.2020 - 01:22
590 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii03.07.2020 - 08:44
12 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 03.07.2020 - 10:47
27 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.07.2020 - 10:32
4507 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie01.07.2020 - 16:43
811 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 01.07.2020 - 10:17
6875 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie02.07.2020 - 07:44
276 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 02.07.2020 - 23:26
2832 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja03.07.2020 - 06:20
3428 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 02.07.2020 - 17:00
523 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.07.2020 - 07:33

Łącznie 26129768 odwiedzin dla wszystkich podstron.