Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
270 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok30.09.2020 - 08:37
1679 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok29.09.2020 - 22:11
8548 Szablon kosztorysu01.10.2020 - 04:55
85093 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 01.10.2020 - 16:16
2636 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200901.10.2020 - 01:13
6118 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)01.10.2020 - 13:22
3281 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI01.10.2020 - 13:16
1380 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU01.10.2020 - 00:18
2892 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.24.09.2020 - 09:11
6148 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu01.10.2020 - 13:23
2466 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.29.09.2020 - 19:17
1534 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie01.10.2020 - 17:10
485 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych01.10.2020 - 00:38
6240 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka01.10.2020 - 09:15
2414 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.29.09.2020 - 21:33
125 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności30.09.2020 - 20:06
132 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 01.10.2020 - 13:20
753 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii01.10.2020 - 05:25
120 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 29.09.2020 - 15:01
211 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego01.10.2020 - 19:56
4685 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie30.09.2020 - 08:12
883 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 01.10.2020 - 18:33
7032 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie30.09.2020 - 14:36
361 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 30.09.2020 - 19:42
2909 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja30.09.2020 - 22:17

Łącznie 27071250 odwiedzin dla wszystkich podstron.