Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
1205 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok25.06.2019 - 11:28
6472 Szablon kosztorysu26.06.2019 - 18:46
74136 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 26.06.2019 - 21:05
2220 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200926.06.2019 - 14:03
4968 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)26.06.2019 - 01:50
911 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU25.06.2019 - 21:56
2407 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.26.06.2019 - 09:43
5615 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu26.06.2019 - 02:44
2041 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.26.06.2019 - 09:50
862 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie26.06.2019 - 06:36
5257 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka26.06.2019 - 10:04
1898 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.26.06.2019 - 05:23
3753 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.06.2019 - 05:36
447 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 26.06.2019 - 06:26
6162 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie26.06.2019 - 02:44
2394 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja26.06.2019 - 09:43
2356 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 26.06.2019 - 16:01
76 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.06.2019 - 17:24
1674 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago26.06.2019 - 02:59
2955 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie26.06.2019 - 01:52
2085 praca na zastępstwo księgowego 26.06.2019 - 07:58
885 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ26.06.2019 - 06:01
29987 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI26.06.2019 - 19:35
2200 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku26.06.2019 - 02:03
4858 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów26.06.2019 - 12:16

Łącznie 21929383 odwiedzin dla wszystkich podstron.