Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
48 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok29.03.2020 - 19:45
1507 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok29.03.2020 - 17:28
7828 Szablon kosztorysu30.03.2020 - 03:32
81538 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 30.03.2020 - 05:05
2471 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200930.03.2020 - 07:57
5684 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)30.03.2020 - 06:59
2858 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI30.03.2020 - 07:50
1213 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU30.03.2020 - 00:25
2707 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.29.03.2020 - 07:21
5937 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu29.03.2020 - 12:51
2317 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.29.03.2020 - 13:41
1286 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie29.03.2020 - 15:28
306 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych29.03.2020 - 12:39
5898 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka29.03.2020 - 12:51
2211 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.29.03.2020 - 20:49
426 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii30.03.2020 - 03:30
4343 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie30.03.2020 - 04:10
721 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 30.03.2020 - 05:06
6702 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie29.03.2020 - 22:16
160 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 30.03.2020 - 06:42
2722 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja29.03.2020 - 10:31
3182 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 29.03.2020 - 10:23
401 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 23:45
2029 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago30.03.2020 - 07:40
3301 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.03.2020 - 03:59

Łącznie 24999693 odwiedzin dla wszystkich podstron.