Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
1470 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok27.02.2020 - 01:36
7642 Szablon kosztorysu27.02.2020 - 19:21
80801 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 27.02.2020 - 21:48
2439 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200926.02.2020 - 16:39
5593 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)26.02.2020 - 22:14
2756 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI27.02.2020 - 20:58
1182 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU27.02.2020 - 13:28
2675 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.27.02.2020 - 14:09
5898 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu26.02.2020 - 09:21
2286 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.27.02.2020 - 16:26
1238 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie26.02.2020 - 19:03
275 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych26.02.2020 - 13:29
5825 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka27.02.2020 - 20:42
2171 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.27.02.2020 - 16:18
370 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii27.02.2020 - 16:42
4275 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie27.02.2020 - 14:32
688 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 27.02.2020 - 11:09
6629 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie27.02.2020 - 20:33
124 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 27.02.2020 - 06:46
2689 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja27.02.2020 - 08:32
3100 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 27.02.2020 - 20:39
371 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.02.2020 - 18:07
1993 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago27.02.2020 - 17:09
3260 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie25.02.2020 - 10:56
2302 praca na zastępstwo księgowego 26.02.2020 - 09:21

Łącznie 24623191 odwiedzin dla wszystkich podstron.