Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
272 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok21.09.2017 - 21:34
3321 Szablon kosztorysu22.09.2017 - 14:25
55049 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 22.09.2017 - 13:55
1739 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200921.09.2017 - 20:29
3485 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)22.09.2017 - 09:30
1795 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.22.09.2017 - 06:43
4989 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu22.09.2017 - 12:09
1539 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.22.09.2017 - 11:45
4138 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka22.09.2017 - 14:08
1355 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.19.09.2017 - 10:36
2459 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie21.09.2017 - 17:46
5053 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie22.09.2017 - 05:13
1704 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja21.09.2017 - 10:11
593 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 21.09.2017 - 19:56
891 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago22.09.2017 - 07:38
2138 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.09.2017 - 02:31
1538 praca na zastępstwo księgowego 19.09.2017 - 15:29
20088 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI22.09.2017 - 10:37
1616 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku22.09.2017 - 04:05
3287 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów21.09.2017 - 02:19
7793 Studia niestacjonarne 2009/201021.09.2017 - 23:15
1082 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:20.09.2017 - 03:12
2148 w roku akademickim 2011/201222.09.2017 - 11:49
1817 w roku akademickim 2012/201322.09.2017 - 09:26
1826 Wydział Nauk Ekonomicznych21.09.2017 - 22:00
12682 maja 2014 r.19.09.2017 - 21:05

Łącznie 15182863 odwiedzin dla wszystkich podstron.