Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
202 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok14.08.2020 - 18:08
1632 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok14.08.2020 - 01:15
8382 Szablon kosztorysu14.08.2020 - 17:35
83973 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 14.08.2020 - 17:38
2600 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200913.08.2020 - 22:32
6002 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)14.08.2020 - 18:38
3213 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI14.08.2020 - 17:35
1335 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU13.08.2020 - 09:39
2855 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.14.08.2020 - 06:23
6090 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu13.08.2020 - 00:20
2429 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.14.08.2020 - 17:16
1442 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie12.08.2020 - 14:41
439 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych14.08.2020 - 17:35
6150 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka14.08.2020 - 16:57
2345 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.10.08.2020 - 15:25
60 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności14.08.2020 - 10:28
65 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 14.08.2020 - 13:40
676 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii14.08.2020 - 10:32
74 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 14.08.2020 - 10:29
138 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego14.08.2020 - 10:29
4558 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie14.08.2020 - 09:28
827 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 13.08.2020 - 10:06
6949 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie13.08.2020 - 22:53
313 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 13.08.2020 - 05:51
2861 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja13.08.2020 - 09:20

Łącznie 26541473 odwiedzin dla wszystkich podstron.