Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
124 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok03.06.2020 - 12:25
1580 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok04.06.2020 - 16:57
8086 Szablon kosztorysu04.06.2020 - 10:57
82865 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 04.06.2020 - 16:09
2541 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200902.06.2020 - 08:51
5839 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)04.06.2020 - 15:14
3054 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI04.06.2020 - 12:20
1280 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU31.05.2020 - 15:44
2788 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.02.06.2020 - 10:21
6016 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu01.06.2020 - 12:19
2373 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.30.05.2020 - 07:35
1367 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie04.06.2020 - 06:39
376 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych04.06.2020 - 13:53
6042 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka01.06.2020 - 20:26
2292 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.04.06.2020 - 08:22
539 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii03.06.2020 - 17:31
4464 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie04.06.2020 - 13:21
792 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 03.06.2020 - 12:51
6817 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie03.06.2020 - 16:35
246 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 04.06.2020 - 18:59
2796 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja03.06.2020 - 10:19
3355 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 03.06.2020 - 21:52
482 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.06.2020 - 12:19
2119 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago04.06.2020 - 13:33
3383 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.06.2020 - 03:26

Łącznie 25817446 odwiedzin dla wszystkich podstron.