Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
1224.10.2007 - 11:35
1224.10.2007 - 00:23
1223.10.2007 - 13:11
767 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok15.06.2018 - 13:55
4745 Szablon kosztorysu18.06.2018 - 07:32
63248 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 18.06.2018 - 08:17
1935 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200916.06.2018 - 13:02
4061 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)16.06.2018 - 12:37
2044 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.17.06.2018 - 19:22
5272 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu15.06.2018 - 10:56
1771 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.13.06.2018 - 04:43
324 Doradca zawodowy w Biurze Karier UWM w Olsztynie15.06.2018 - 17:21
4630 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka14.06.2018 - 23:01
1585 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.15.06.2018 - 19:08
3015 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie16.06.2018 - 11:46
5547 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie16.06.2018 - 19:17
1989 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja16.06.2018 - 00:13
1336 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 15.06.2018 - 16:35
1245 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago14.06.2018 - 04:11
2533 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie17.06.2018 - 19:03
1780 praca na zastępstwo księgowego 15.06.2018 - 04:49
404 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ16.06.2018 - 05:27
24300 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI18.06.2018 - 06:39
1898 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku16.06.2018 - 00:55
4015 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów18.06.2018 - 04:00
7971 Studia niestacjonarne 2009/201015.06.2018 - 08:58
1297 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:12.06.2018 - 19:18
2571 w roku akademickim 2011/201216.06.2018 - 08:56
2349 w roku akademickim 2012/201317.06.2018 - 03:20

Łącznie 18263787 odwiedzin dla wszystkich podstron.