Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1402Nr 45 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 200321.09.2020 - 15:01
1306Nr 34 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia w Olsztynie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej21.09.2020 - 15:01
1362Nr 23 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2001/200221.09.2020 - 15:01
2302Nr 286 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”.21.09.2020 - 15:02
1089Nr 102 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu21.09.2020 - 15:02
1013Nr 98 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu UWM w sprawie korzystania przez pracowników Uniwersytetu z własnego funduszu stypendialnego21.09.2020 - 15:02
1079Nr 95 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.09.2020 - 15:02
1253Nr 73 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie21.09.2020 - 15:03
1283Nr 56 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki Inżynieryjnej (Uniwersytet Techniczny)21.09.2020 - 15:03
1230Nr 51 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie ratyfikowania Porozumienia między Konferencją Rektórów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r.21.09.2020 - 15:03
1196Nr 43 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Państwowym Instytutem Rolniczym w Grodnie21.09.2020 - 15:03
1157Nr 37 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2001 roku21.09.2020 - 15:03
1159Nr 34 z dnia 23 października 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 1999/200021.09.2020 - 15:03
1210Nr 26 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 152 m. Olsztyna21.09.2020 - 15:03
1131Nr 25 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 118 m. Olsztyna21.09.2020 - 15:03
1119Nr 24 z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie warunków przyznawania stypendiów studentom wykonującym czynności asystenta-stażysty21.09.2020 - 15:03
1187Nr 19 z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 15:03
1459Nr 18 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie ustalania wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2000/200121.09.2020 - 15:03
1178Nr 17 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ostródzie21.09.2020 - 15:03
1202Nr 15 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych, w roku akademickim 2000/200121.09.2020 - 15:03
1266Nr 8 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie poparcia projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"21.09.2020 - 15:03
1170Nr 3 z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie kierunków działania w gospodarce finansowej Uczelni oraz założeń do planu rzeczowo-finansowego na rok 200021.09.2020 - 15:03
1252Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu21.09.2020 - 15:03
1141Nr 26 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenie do planu inwestycji pod nazwą Regionalne Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe21.09.2020 - 15:03
1052Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie21.09.2020 - 15:03
1065Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok21.09.2020 - 15:03
97Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...21.09.2020 - 15:04
105Nr 61/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych” 21.09.2020 - 15:04
93Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python” 21.09.2020 - 15:04
136Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2020 - 15:04

Łącznie 27013012 odwiedzin dla wszystkich podstron.