Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
286Nr 169/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/202027.03.2020 - 12:01
1583Decyzja Nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycz27.03.2020 - 12:02
824Nr 61/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika II Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego27.03.2020 - 12:02
699Nr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki27.03.2020 - 12:02
1388Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201627.03.2020 - 12:03
1798Ramowa organizacja roku akademickiego 2013/201427.03.2020 - 12:04
1018Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 27.03.2020 - 12:07
1530Decyzja Nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania Uc27.03.2020 - 12:07
3123Zadania inwestycyjne 2006/200727.03.2020 - 12:11
1524Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa27.03.2020 - 12:12
1480Nr 39/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 12:12
551Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt27.03.2020 - 12:13
778Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych27.03.2020 - 12:14
2375Protokół Nr 19 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku27.03.2020 - 12:18
815Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej27.03.2020 - 12:32
3355Godziny Rektorskie27.03.2020 - 12:37
418Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)27.03.2020 - 12:41
1885Decyzja Nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 12:44
2608Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.27.03.2020 - 12:44
850Nr 22/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz....27.03.2020 - 12:50
2097Decyzja Nr 40/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego informatycznego systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów27.03.2020 - 13:00
3588Finansowanie badań27.03.2020 - 13:10
1670Nr 5/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu UWM w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym27.03.2020 - 13:11
950Nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201627.03.2020 - 13:21
1275Nr 21/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 27.03.2020 - 13:33
1644Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 13:39
300Nr 160/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 13:40
1032Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...27.03.2020 - 13:41
1861Decyzja Nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201327.03.2020 - 13:45
2035Nr 25/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 74/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201627.03.2020 - 13:46

Łącznie 24967854 odwiedzin dla wszystkich podstron.