Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5816Władze Wydziału Nauk Społecznych20.08.2019 - 10:56
1695Decyzja Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy20.08.2019 - 10:58
2991Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201420.08.2019 - 10:59
2516OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM20.08.2019 - 11:10
686Nr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim20.08.2019 - 11:22
5172Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.08.2019 - 11:23
10055Kształcenie nauczycielskie20.08.2019 - 11:23
1439Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un20.08.2019 - 11:24
2064Decyzja Nr 52/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na po20.08.2019 - 11:25
1707Protokół Nr 30 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku20.08.2019 - 11:29
1251Protokół Nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku 20.08.2019 - 11:35
810Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji20.08.2019 - 11:36
2091Decyzja Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej20.08.2019 - 11:39
2303Decyzja Nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 20.08.2019 - 11:59
1670Decyzja Nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Kom20.08.2019 - 12:06
866Nr 19/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji20.08.2019 - 12:06
2241Protokół nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2006 r.20.08.2019 - 12:07
1533Decyzja Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra20.08.2019 - 12:14
2214Protokół nr 24 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2007 r.20.08.2019 - 12:20
1628Protokół Nr 28 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku20.08.2019 - 12:46
2130 praca na zastępstwo księgowego 20.08.2019 - 12:52
2084UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY20.08.2019 - 13:01
2027konkurs na stanowisko koordynatora projektu20.08.2019 - 13:08
515Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa 20.08.2019 - 13:14
2192DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ20.08.2019 - 13:19
1057Nr 50/2014 Z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej20.08.2019 - 13:23
2296Decyzja Nr 14 z dnia 14 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Pełnomocnika w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.20.08.2019 - 13:32
2235Protokół Nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku20.08.2019 - 13:45
923Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji finansowego wydzielenia Wydziału Nauk Medycznych ze struktur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.08.2019 - 13:47
787Nr 51/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego20.08.2019 - 14:04

Łącznie 22533546 odwiedzin dla wszystkich podstron.