Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1093Nr 169 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie nadania imienia auli wykładowej w Centrum Nauk Humanistycznych13.12.2019 - 03:14
2690Decyzja Nr 33/2008 Rektora z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201213.12.2019 - 03:22
2511Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.12.2019 - 03:33
1055Nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych13.12.2019 - 03:33
606Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.12.2019 - 03:35
899Nr 111/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych13.12.2019 - 03:35
1782Nr 26/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska13.12.2019 - 03:40
4807Nr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim13.12.2019 - 03:47
1089Nr 108 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łęgajny, gmina Barczewo13.12.2019 - 03:52
1618Nr 56/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych13.12.2019 - 03:52
1004Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu13.12.2019 - 03:59
1704Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.12.2019 - 04:03
1947Decyzja Nr 22/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych 13.12.2019 - 04:09
1050Nr 56 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki Inżynieryjnej (Uniwersytet Techniczny)13.12.2019 - 04:11
2519Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.13.12.2019 - 04:17
2799Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.13.12.2019 - 04:18
2372konkurs na stanowisko13.12.2019 - 04:19
2544Zarządzenie Nr 8 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.13.12.2019 - 04:21
1126Nr 66/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką...13.12.2019 - 04:22
2359Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 r.13.12.2019 - 04:23
895Nr 52/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie gospodarki komunalnej13.12.2019 - 04:38
1118Nr 70 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/200413.12.2019 - 04:41
790Nr 62/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich13.12.2019 - 04:43
1083Nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii13.12.2019 - 04:45
2452Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201613.12.2019 - 04:46
1398Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu pt. „Studiuj informatykę na UWM”13.12.2019 - 04:51
2456Nr 310 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Edwardowi Krzywemu13.12.2019 - 04:53
3312Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.13.12.2019 - 04:59
1235Nr 129/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia księgi dyplomów13.12.2019 - 05:16
1854ZARZĄDZENIE NR 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.12.2019 - 05:29

Łącznie 23796024 odwiedzin dla wszystkich podstron.