Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
871Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności01.08.2020 - 04:07
343Nr 218/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 01.08.2020 - 04:11
1542Decyzja Nr 22/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruch01.08.2020 - 04:28
1610UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie01.08.2020 - 04:37
2605Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej01.08.2020 - 05:05
1576Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 39/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do01.08.2020 - 05:18
3603Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200701.08.2020 - 05:26
236Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej 01.08.2020 - 05:31
2964Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. 01.08.2020 - 05:41
1511Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym01.08.2020 - 05:57
1826Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 01.08.2020 - 06:35
1924Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201601.08.2020 - 06:39
1840TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2013/201401.08.2020 - 06:56
1342Nr 72/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Prawo pracy” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji01.08.2020 - 06:59
1634Nr 92/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 07:01
514Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt01.08.2020 - 07:18
1508Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”01.08.2020 - 07:19
1428Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska01.08.2020 - 07:22
2048Referent-sekretarka, Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych 01.08.2020 - 07:39
3074Majątek uczelni 2005/200601.08.2020 - 07:40
1812Decyzja Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra01.08.2020 - 07:54
2654Nr 75/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy01.08.2020 - 08:15
2679Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie rodzajów i wysokości od01.08.2020 - 08:27
4481Zasady i tryb przyjmowania01.08.2020 - 08:32
2522Zarządzenie Nr 32/2009 Rektora z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”.01.08.2020 - 08:50
2195Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości”01.08.2020 - 08:51
1464Dziekanat Wydziału Humanistycznego01.08.2020 - 08:58
1388Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych01.08.2020 - 09:04
2028UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 01.08.2020 - 09:06
2462Decyzja Nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Rekr01.08.2020 - 09:12

Łącznie 26448592 odwiedzin dla wszystkich podstron.