Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
695Nr 386 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 21.11.2020 - 20:16
690Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”21.11.2020 - 20:16
726Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202021.11.2020 - 20:16
1081Nr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-202021.11.2020 - 20:17
815Nr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do21.11.2020 - 20:17
905Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202021.11.2020 - 20:17
900Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...21.11.2020 - 20:17
788Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.11.2020 - 20:17
1260Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w21.11.2020 - 20:18
952Nr 342 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 284/16 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej we wsi Łężany, gmina Reszel21.11.2020 - 20:18
926Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 21.11.2020 - 20:18
908Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok21.11.2020 - 20:18
1058NR 325 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2017 rok21.11.2020 - 20:18
980Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda21.11.2020 - 20:18
947Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.11.2020 - 20:18
1034Nr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego21.11.2020 - 20:19
1025Nr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 621.11.2020 - 20:19
883Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201921.11.2020 - 20:19
920Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201821.11.2020 - 20:19
1074Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...21.11.2020 - 20:19
2416Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 21.11.2020 - 20:19
990Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie21.11.2020 - 20:19
875Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.11.2020 - 20:19
842Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.11.2020 - 20:19
780Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.11.2020 - 20:19
888Nr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej 21.11.2020 - 20:19
853Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.11.2020 - 20:19
821Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.11.2020 - 20:19
909Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI21.11.2020 - 20:19
899Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU21.11.2020 - 20:19

Łącznie 27636351 odwiedzin dla wszystkich podstron.