Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3513Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-201209.05.2021 - 00:24
3225Nr 226 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych09.05.2021 - 00:30
3430Nr 225 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego09.05.2021 - 00:30
3212Nr 221 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich09.05.2021 - 00:31
3199Nr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok09.05.2021 - 00:31
1502Nr 183 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda09.05.2021 - 00:32
3343Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji09.05.2021 - 00:34
3247Nr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200709.05.2021 - 00:36
4165Nr 172 z dnia 27 kwietnia 2007 r . w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak. 2007/200809.05.2021 - 00:39
3539Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy09.05.2021 - 00:40
3336Nr 161 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania sali wykładowej imienia prof. Witolda Niewiadomskiego09.05.2021 - 00:41
3182Nr 158 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku09.05.2021 - 00:41
4554Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.05.2021 - 00:42
3163Nr 144 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa09.05.2021 - 00:43
3233Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201309.05.2021 - 00:54
1900Nr 805 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-201609.05.2021 - 00:55
3473Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku09.05.2021 - 00:56
3260Nr 50 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu09.05.2021 - 00:57
3691Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/200809.05.2021 - 00:58
1535Nr 44 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Studenckiego09.05.2021 - 00:58
1556Nr 43 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Rosja09.05.2021 - 00:58
1416Nr 40 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn09.05.2021 - 00:58
1521Nr 35 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Bari, Włochy09.05.2021 - 00:59
1532Nr 33 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych09.05.2021 - 00:59
1417Nr 32 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie09.05.2021 - 00:59
1578Nr 28 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wilczyńskiego 09.05.2021 - 00:59
1447Nr 19 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonujących czynności asystenta-stażysty09.05.2021 - 01:00
1549Nr 18 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie09.05.2021 - 01:00
1419Nr 13 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Augsburgu, Niemcy09.05.2021 - 01:00
1511Nr 11 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przyznana Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.05.2021 - 01:01

Łącznie 29288448 odwiedzin dla wszystkich podstron.