Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1257Nr 92 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn31.05.2020 - 21:21
659Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej31.05.2020 - 21:27
2907Nr 566 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie31.05.2020 - 21:32
3010STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie31.05.2020 - 21:51
2455Nr 133 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce31.05.2020 - 22:00
1388Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie31.05.2020 - 22:13
2389Nr 442 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Julity DUNALSKIEJ31.05.2020 - 22:13
1274NR 74 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Robawy31.05.2020 - 22:13
2345Nr 680 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”31.05.2020 - 22:18
886Nr 66/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii31.05.2020 - 22:20
685Nr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie31.05.2020 - 22:31
1353Nr 216 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki31.05.2020 - 22:32
1323Nr 93/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie31.05.2020 - 22:33
1302Nr 104 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka31.05.2020 - 22:37
2263Nr 465 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Dariusza CHOSZCZA31.05.2020 - 22:43
563Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)31.05.2020 - 22:57
1218Nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii31.05.2020 - 23:00
4726Regulamin organizacyjny wydziału UWM31.05.2020 - 23:06
1534Nr 907 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda 31.05.2020 - 23:19
2465Nr 484 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o ustanowieniu Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony Środowiska”31.05.2020 - 23:21
979Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych31.05.2020 - 23:27
1316Nr 44 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Studenckiego31.05.2020 - 23:28
1232Nr 11/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Techniki immunohistochemiczne” 31.05.2020 - 23:41
244Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności31.05.2020 - 23:49
1004Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok31.05.2020 - 23:56
1259Nr 23 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2001/200201.06.2020 - 00:01
1807Nr 792 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie01.06.2020 - 00:01
996Nr 11/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” 01.06.2020 - 00:05
2314Nr 40/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/201301.06.2020 - 00:05
2085Nr 708 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA01.06.2020 - 00:08

Łącznie 25818772 odwiedzin dla wszystkich podstron.