Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1290Nr 77 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Republika Białorusi16.11.2019 - 09:10
1064Nr 76 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Kostanajskim Państwowym Instytutem Pe16.11.2019 - 09:10
1220Nr 65 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:10
1211Nr 63 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201916.11.2019 - 09:10
1188Nr 59 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku16.11.2019 - 09:10
2939Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...16.11.2019 - 09:10
1136Nr 51 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie 16.11.2019 - 09:10
1108Nr 44 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Mkwawa University College of Education, Zjednoczona Republika Tanzanii16.11.2019 - 09:11
1129Nr 38 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:11
1101Nr 32 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej16.11.2019 - 09:11
1293Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202016.11.2019 - 09:11
1182Nr 24 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia16.11.2019 - 09:11
1147Nr 22 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z National Ilan University, Tajwan16.11.2019 - 09:11
1189Nr 19 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie nadania Zakładowi Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii Wydziału Nauk Medycznych imienia Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego16.11.2019 - 09:11
1192Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej16.11.2019 - 09:11
1257Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202016.11.2019 - 09:11
1726Nr 2 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na kadencję 2016-2020 16.11.2019 - 09:12
1233Nr 949 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji16.11.2019 - 09:12
1223Nr 948 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem France-Pologne w departamencie Indre (France)16.11.2019 - 09:12
1147Nr 947 z dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Nanjing Normal University, Chińska Republika Ludowa16.11.2019 - 09:12
1217Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie16.11.2019 - 09:12
1178Nr 944 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipowo 29/1, gm. Ostróda wraz z udziałem w prawie własności działki gruntowej nr 184, obręb Lipowo16.11.2019 - 09:12
1578Nr 940 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej16.11.2019 - 09:12
1224Nr 934 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)16.11.2019 - 09:12
1169Nr 931 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Centre for Environment & Education (Nature Seychelles), Republika Seszeli16.11.2019 - 09:12
1120Nr 929 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa16.11.2019 - 09:12
1625Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 16.11.2019 - 09:12
1323Nr 921 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”16.11.2019 - 09:13
1285Nr 919 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 16.11.2019 - 09:13
1329Nr 918 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2015 rok16.11.2019 - 09:13

Łącznie 23496113 odwiedzin dla wszystkich podstron.