Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2051Nr 943 z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków...24.09.2020 - 13:21
1407Nr 67 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201724.09.2020 - 13:30
27Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202024.09.2020 - 13:35
1261Nr 90/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych24.09.2020 - 13:46
1295Nr 47 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Vytautas Magnus University, Litwa24.09.2020 - 13:52
1347Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie”24.09.2020 - 14:14
1471Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów24.09.2020 - 14:34
2658Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r.24.09.2020 - 15:20
1284Nr 233 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki pn: "Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód z Ograniczoną Odpowiedzalnością"24.09.2020 - 15:21
1795Nr 748 w sprawie osobowej24.09.2020 - 15:33
1649Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98..."24.09.2020 - 15:45
1410Nr 861 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych24.09.2020 - 16:15
2214Nr 656 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych24.09.2020 - 16:15
2831Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201624.09.2020 - 17:04
3428Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma24.09.2020 - 18:04
1519Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”24.09.2020 - 18:08
1558Nr 848 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej24.09.2020 - 19:21
1294Nr 140 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2004 rok24.09.2020 - 19:45
1190Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej24.09.2020 - 20:33
1250UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY24.09.2020 - 21:32
2287Nr 546 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok24.09.2020 - 22:16
1927Nr 506 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2015 roku24.09.2020 - 22:57
1033UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 24.09.2020 - 23:44
948Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 24.09.2020 - 23:49
3040Nr 22/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej24.09.2020 - 23:53
1926Decyzja Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Ma24.09.2020 - 23:56
899UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY (umowa na zastępstwo) 25.09.2020 - 00:05
2008Nr 926 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/201825.09.2020 - 00:35
700Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie25.09.2020 - 00:48
1605Nr 140 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/201925.09.2020 - 00:51

Łącznie 27056937 odwiedzin dla wszystkich podstron.